Nyhet -

Indian Railways til Norge for å lære om tunnelteknologi

Foto: Leif Johnny Olestad, visitnorway.com

En gruppe på 20 jernbaneingeniører fra India var nylig en uke på opplæring i tunnelteknologi hos NGI i Oslo.

Indiske jernbaner står overfor enorme utbyggingsprosjekter, med 500 km nye jernbanestrekninger planlagt bygget hvert år de neste fem årene. Mange av banestrekningene kommer i fjellrike områder, og det er anslått at det skal bygges ca 100 km jernbanetunnel hvert år.

Indian Railways har til enhver tid 20-25 jernbanestrekninger under utbygging. Antall ansatte er 1,4 millioner, og indiske jernbaner er dermed verdens nest største arbeidsgiver.

Etter at NGI og indiske National Institute of Rock Mechanics, NIRM, inngikk en kommersiell avtale, var en gruppe på 20 indiske jernbaneingeniører i 2014 på opplæring hos NGI.  vTilbakemeldingene var så gode at NIRM bestilte flere kurs i Norwegian Tunneling Technology.

Indias lengste jernbanetunnel i dag er den nye Pir Panjal Railway Tunnel på 11,2 km i delstaten Jammu and Kashmir i Himalaya, mens flere lengre tunneler er under planlegging eller konstruksjon. P g a løst berg er det mange steder store utfordringer i forbindelse med tunnelbygging.  Flere prosjekter med tunnelboremaskiner har vært mislykket.  Indias regjering, som har et eget jernbanedepartement, planlegger å bruke 500 milliarder US dollar på jernbaneutbygging de neste ti årene.  Også på veisektoren er det enorme utbyggingsprosjekter på gang, med mange tunneler.  En ny 9,2 km lang tunnel i Jammu and Kashmir skal åpnes neste sommer.

For mer informasjon:
Rajinder Kumar Bhasin (PhD), Senior Engineer / Regional Manager Asia
rajinder.kumar.bhasin@ngi.no

Related links

Emner

  • Ingeniørkunst

Kategorier

  • jernbaneutbygging
  • tunnelteknologi
  • jernbanetunnel
  • jernbanetunell
  • jernbanetunneler
  • jernbaneingeniør
  • indiske jernbaner
  • indian railways
  • norwegian tunneling technology

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold