Nyhet -

Klima 2050 - NGI med i nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Oversvømmelsen av Sørlandet Sykehus i november 2014 er et eksempel på problemer som Klima 2050 vil fokusere på (foto fra NTB/Scanpix)

Forskningsrådet kunngjorde 21. november 2014 at Klima 2050 er et av de nye 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sintef vil være vertsinstitusjon og NGI er en av flere forskningspartnere til senteret, som vil motta bevilgning fra Forskningsrådet gjennom de kommende 8 år.

Formålet med Klima 2050 er å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet. Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og forbedrede løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innenfor klimatilpassing av bygg og infrastruktur.

Vertsinstitusjonen for Klima 2050 er SINTEF, som samarbeider med forskningspartnerne NTNU, Handelshøyskolen BI, Meteorologisk institutt og NGI. Bedriftspartnerne omfatter ulike deler av norsk bygningsindustri; konsulenter, entreprenører og produksjons- og servicebedrifter: Skanska Norge AS, Multiconsult AS, Mesterhus Norge A/L, Norgeshus AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Isola AS, Spenncon AS. Senteret har også med offentlige byggherrer og eiendomsutviklere slik som Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Andre deltakere er NVE og Finans Norge (FNO).

NGI har tidligere ledet FoU-prosjekter innen relaterte emner til Klima 2050. Eksempler er ICG, Safeland og InfraRisk. Disse har resultert i vital kompetanse for gjennomføring av Klima 2050.

Klima 2050 vil starte i 2015 og gå over 8 år. Det består av fire "Work Packages":

 • WP 1: Climate exposure and moisture-resilient buildings
 • WP2: Stormwater management in small catchments
 • WP3: Landslides triggered by hydro-meteorological processes
 • WP4: Decision-making processes and impact

NGI skal lede WP3 og vil også bidra betydelig i WP2 og WP4. Bidraget fra Forskningsrådet til NGIs arbeid innen Klima 2050 vil være NOK 3 mill pr år.

Emner

 • Miljø, energi

Kategorier

 • risiko
 • samfunnsmessig risiko
 • infrastruktur
 • økt nedbør
 • klimaendringer
 • meteorologisk institutt
 • handelshøyskolen bi
 • ntnu
 • klima 2050
 • sintef
 • senter for forskningsdrevet innovasjon
 • sfi
 • forskningsrådet

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533