Nyhet -

NGI la fram første kart over global tsunamirisiko på FN-konferanse

Beregnet maksimumstap I US dollar ved tsunami med 500 års returperiode. Global oversikt. (Grafikk: NGI)

NGI, Norges Geotekniske Institutt, har bidratt til den første analysen som omfatter tsunami-risiko for befolkning og infrastruktur i alle verdens kystnære områder. Den nye risikoanalysen ble nylig lagt fram på FN-konferansen om katastrofeberedskap og risikoreduksjon som ble holdt i Japan.


Det var den tredje UN World Conference on Disaster Risk Reduction som ble arrangert tidligere denne våren, og den fant sted i byen Sendai. Hoveddokumentet fra konferansen har derfor fått navnet The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Dette er FNs nye hovedplan for å håndtere risiko for naturkatastrofer.

Formålet med konferansen var dels å gjøre opp status etter ti år med organisert arbeid i FN-regi for å redusere omfanget av naturkatastrofer, kjent som The Hyogo framework, og dels å bli enige om en oppdatert plan og et rammeverk for beredskap og katastrofehåndtering i fremtiden.

Risiko for tsunami i Global Assessment Report 2015
De viktigste funnene og konklusjonene i den nylig publiserte UN 2015 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, GAR15, ble lagt fram på Sendai-konferansen. NGI, Norges Geotekniske Institutt, har sammen med Geoscience Australia og CIMNE (The International Center for Numerical Methods in Engineering)vært ansvarlig for å utarbeide rapportens kapittel om tsunamirisiko. Senioringeniør og tsunamiekspert Finn Løvholt, NGI, presenterte de nye funnene på konferansen.

– Vi har analysert total økonomisk risiko og fare for tap av menneskeliv i alle deler av verden som kan bli rammet av tsunami, forteller Finn Løvholt, som har vært en del av ekspertteamet bak UN Global Assessment Reports siden 2007.

Han legger til at tsunamier vanligvis forårsakes av jordskjelv, og den foreliggende analysen er derfor begrenset til tsunamifare fra jordskjelv. Samtidig er dette første gang forskerne har tatt for seg jordskjelv av ulik størrelses- og sannsynlighetsgrad.

– Dette er videre den første verdensomspennende analysen som omfatter ikke bare omfang og sannsynlighet, men også beregner økonomisk tap. Derfor er dette alt i alt et mer komplett risikokart for tsunami.

Japan og mange av de mindre øynasjonene i Stillehavet er de landene som er mest utsatt for tsunamirisiko, ifølge Finn Løvholt. Han og hans risikokart er blitt møtt med stor interesse over store deler av verden, og han er blitt intervjuet om temaet av japanske medier.

Bedre samordning
Margareta Wahlström, som leder UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), uttrykte håp om at medlemslandene vil finne fram til bedre måter å samarbeide på, og også bedre finansiering av tiltak for å minimere skadeomfang fra naturkatastrofer.Hun manet også til bedre samordning av klimatiltak, da hun talte ved åpningen av Sendai-konferansen.

– Risiko, utvikling og bærekraft henger nøye sammen. Hvis vi kan klare å ha dette som et hovedprinsipp for arbeidet som skal gjøres I år, vil vi få et bedre grunnlag for bærekraft, sa Wahlström.

Sendai var den første i en serie internasjonale konferanser I år, som alle tar for seg de store utviklings- og klimaspørsmålene i verden. De neste vil finne sted i Addis Abeba og New York, og den avsluttende konferansen i Paris i desember 2015.

Da GAR15-rapporten ble presentert tidligere i år sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon at de årlige tapene forårsaket av katastrofer nå er kommet opp I et gjennomsnitt på 250-300 milliarder US dollar per år. Han la til at det er mulig å spare beløp på opp mot 350 milliarder US dollar om man årlig investerer 6 milliarder US-dollar I skadeforebyggende tiltak.

Rapporten GAR15: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/index.html

FAKTA
-FNs Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR15) ble lagt fram tidligere denne våren av FNs generalsekretær Ban Ki-moon.
-NGI, Norges Geotekniske Institutt, har hatt hovedansvaret for rapportens kapittel om risikovurdering av tsunami. 
- Den tredje FN-konferansen om reduksjon av katastrofe-risiko (WCDRR) ble arranger I Sendai i Miyagi-provinsen, Japan, fra 14. til 18. mars i år. Sendai ligger 58 km fra Fukushima Daiichi, kraftstasjonen som ble ødelagt av jordskjelv og tsunami 11. mars 2011. Ofrene for Tohoku-tsunamien for fire år siden ble minnet ved åpningen av WCDRR.
- Konferansen ble arranger av UNISDR, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- Formålet var å oppdatere den avgjørende avtalen som ble fremforhandlet for ti år siden i Hyogo, Japan, i tiden etter den enorme tsunamien i Det indiske hav. Den nye planen for å minimere katastroferisiko dekker perioden 2015-2030, og den har fått betegnelsen The Sendai framework. - - - Beregninger viser at 700 000 personer har mistet livet som resultat av naturkatastrofer de siste ti årene.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • tsunami
  • tsunamirisiko
  • gar15
  • disaster risk reduction
  • margareta wahlström

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold