Gå videre til innhold
University of Texas Austin og NGI inngår samarbeidsavtale

Nyhet -

University of Texas Austin og NGI inngår samarbeidsavtale

NGI Houston President Victor Taboada (venstre) og Professor Robert Gilbert, the University of Texas at Austin (høyre) etter MoU-signeringen. (Foto: NGI)

NGI og University of Texas Austin (UT) signerte tirsdag 10 november en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding - MoU) for vitenskapelig samarbeid og utveksling.

Signeringen og tilhørende arrangement foregikk på det norske konsulatet i Houston, Texas. Over 50 gjester fra ledende firmaer innen olje- og gass-industrien i Texas deltok på arrangementet. Generalkonsul Morten Paulsen ønsket alle fremmøtte velkommen.

Deretter var det tre korte presentasjoner:

  • Gulf of Mexico Geohazards with an Emphasis on Deep Waterby.  Earl H. Doyle, Consultant
  • Oso, Washington, March 2014 - The Deadliest Landslide in U.S. History.  Prof. Robert Gilbert, UT Austin
  • Offshore Renewal Energy at NGI.  Knut Schroder, Teknisk ekspert, NGI

På vegne av NGI presenterte Victor Taboada NGI som Norges største senter for geoteknisk ekspertise, og et av verdens ledende sentre for forskning og rådgivning innen fagfeltet. Med hovedkontor i Oslo, distriktskontor i Trondheim og datterselskap i Houston og Perth, har NGI omlag 250 ansatte fra mer enn 40 nasjonaliteter. Ca. 80 % av NGIs ansatte har Master- eller Doktorgrad innen relevante fag.

Professor Robert Gilbert, UT Austin og lederen ved NGI Houston, Victor Taboada signerte intensjonsavtalen. Den er et rammeverk for samarbeid om felles undersøkelser, internasjonale prosjekter, samt vitenskapelig utveksling og opplæring av personell innen felles interesseområder av offshore geoteknikk.

Arrangementet ble avsluttet med enkel servering og mulighet for samtale med nye og gamle  kontakter.


Emner

Kategorier

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom