Gå videre til innhold
Biokull forbedrer avlinger og gir klimafordeler

Pressemelding -

Biokull forbedrer avlinger og gir klimafordeler

Forsøk med biokull tilsatt sur, utarmet jord i Indonesia viser hvordan maisavlingene øker.

Biokull kan bidra til å øke avlinger og bedre produktiviteten i utarmet, sur landbruksjord i Indonesia. Gjennom å tilføre biokull produsert fra kakao-skall til slikt jordsdmonn har bønder i Indonesia klart å øke avlingene av ris og mais i betydelig grad. Det viser seg å være både mer bærekraftig og økonomisk fordelaktig å bruke biomasse til jordforedring enn til å produsere brenselsbriketter.

Dette er noen av hovedfunnene i en omfattende studie ledet av Gerard Cornelissen i avdelingen for miljøteknologi ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Studiene har vært gjennomført i nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer over hele verden.

Gjennom fem vekstsesonger ble feltstudier gjennomført i Lampung, Sumatra. Biokull ble tilført jordsmonnet kun én gang, ved begynnelsen av eksperimentet. Forskerne undersøkte hvordan avlingene av mais og to typer ris ble påvirket av tilførsel av kakao-skall og rester av risplanter i jorden.

- Biokull kombinerer flere fordeler. En av hovedkonklusjonene i prosjektet er at biokull kan bidra til å redusere surhetsgraden i jorden og forbedre fruktbarheten under tropiske forhold, forklarer teknisk ekspert Gerard Cornelissen, som ogå er professor Ii ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Ås.

Forskningsprosjektet BIOCHAR har studert effekten av biokull i utarmet, sur landbruksjord i Indonesia og Malaysia. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og ble fullført i 2014. Landbruksmessige aspekter i prosjektet er utført i et samarbeid mellom NMBU, NGI og Indonesian Soil Research Institute, UNDP og Malaysian Agricultural Research and Development Institute. Universitetet i Kuala Lumpur, Malaysia, har arbeidet med teknologi knyttet til renere produksjon av biokull.

Related links

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom