Pressemelding -

Grunnarbeid og fundamentering: Forskning og samarbeid reduserer skader

Byggegrop ved Oslo Havnelager juni 2011 (Foto: Ivar Brandt Stø / Statens vegvesen)

De ulike aktørene i byggebransjen bør legge større vekt på samhandling og tiltak for å redusere risiko for skader på omgivelsene i forbindelse med grunnarbeider. Dette er noen av hovedkonklusjonene i forskningsprosjektet BegrensSkade. 

Torsdag 26. november samles alle aktører i byggebransjen til fagdag og seminar hos Vegdirektoratet i Oslo. Seminaret markerer avslutningen på forskningsprosjektet BegrensSkade, som har som formål å begrense skader som følge av grunnarbeider – og dermed spare private og offentlige aktører for utgifter, merarbeid og konflikter.

– Vi kommer til å oppsummere de ulike delprosjektene. Takket være bred oppslutning i bransjen har prosjektet oppnådd gode resultater og har anbefalinger til hvordan risiko for skader på omgivelsene kan begrenses, forklarer Arne Engen i Norconsult, prosjektleder for BegrensSkade.

Forskningsprosjektet har pågått i tre år og omfattet 23 aktører fra byggenæringen. Det er finansiert gjennom Forskningsrådet, og alle de 23 samarbeidspartnerne har bidratt med midler og egeninnsats.

Holdningsendring nødvendig

– Aktørene i byggebransjen trenger å endre sin holdning til hvordan man prosjekterer og bygger i lys av hva vi har lært i prosjektet. Tidligere har vi ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om hvilken effekt fundamenteringsmetodene har hatt for omgivelsene. En av årsakene er at skadene oftest utvikler seg gjennom lang tid, sier assisterende prosjektleder Jenny Langford fra NGI, og tilføyer:

– Mer konkret har vi kommet fram til at boring for å installere peler og forankringsstag generelt medfører større potensial for skader enn rammede peler og innvendig avstiving. På fagdagen blir det derfor en diskusjon om effekter av boring og ramming og om aktuelle tiltak for skadebegrensning. 

Andre innslag på fagdagen vil bl.a. dreie seg om kartlegging av skadeårsaker, samt verktøy for risikovurdering og bedre samhandling.

Som en oppfølging av BegrensSkade blir det utarbeidet en konkret veiledning i regi av Norsk Geoteknisk Forening; Byggegropveiledningen. Arbeidet er allerede i gang og planlegges sluttført våren 2016. I tillegg er det planer om å søke finansiering for en videreføring av BegrensSkade-prosjektet.

For mer informasjon:
jenny.langford@ngi.no    tlf 902 96 161

Related links

Emner

 • Ingeniørkunst

Kategorier

 • skadebegrensning
 • risiko for skader
 • byggebransjen
 • anleggsarbeid
 • begrensskade
 • byggekonflinkt
 • fundamentering
 • grunnarbeider
 • byggegrop
 • geoteknikk

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold