Gå videre til innhold
Lars Andresen, adm. dir. for NGI (til venstre), og Johan Einar Husted, prorektor for nyskaping ved NTNU (til høyre).
Lars Andresen, adm. dir. for NGI (til venstre), og Johan Einar Husted, prorektor for nyskaping ved NTNU (til høyre).

Pressemelding -

Historisk samarbeid sementert

Siden 1950-tallet har ekspertene på Norges Geotekniske Institutt (NGI) forsket på jord, berg og snø, og NGIs geotekniske ekspertise er etterspurt i store deler av verden – fra Bhutan til Bodø. NTNU er en av de viktigste samarbeidspartner for NGI, og sammen har NTNU og NGI skapt markante resultater i løpet av årene.

- Den nye samarbeidsavtalen favner mye bredere enn tidligere og er et synlig bevis på at vi ønsker å bidra til hele NTNUs utvikling. Det er også et bevis på at fagområder som bygg, anlegg og transport samt offshore vindteknologi er viktige satsningsområder som vi ønsker å styrke og utvide samarbeidet med NTNU omkring, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Kulturbærer og samfunnsaktør

NTNU bidrar som utdanningsinstitusjon til nyskaping i samfunn, næringsliv og offentlig virksomhet. NTNU og NGI har en lang historie sammen innen geoteknikk og for et par år siden flyttet NGIs Trondheimskontor da også inn på NTNUs campusområde. Den nye samarbeidsavtalen vil nå gi studerende og nyutdannede fra NTNUs fagområder, også utenfor geofag, mulighet til å delta i samarbeidsprosjekter med NGI.

- NTNU og NGI vil også fremover jobbe for å utvikle og sikre grunnlaget for fremtidens samfunn, og derved skape merverdi i trekantsamarbeidet mellom universitet, forskningsinstitutt og næringsliv. Med vår nye, felles avtale favner vi mye bredere enn før, og skaper derved et godt og faglig tungt fundament for gjensidig utvikling og læring, både nå og i fremtiden, sier Lars Andresen.

Emner


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Ytterligere informasjon:

Vennligst kontakt kommunikasjonssjef i NGI, Nicholas Lundgard, på mobil: 90471442 eller mail: nicholas.lundgard@ngi.no

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom