Pressemelding -

Hvordan ferdes trygt på ski i bratt terreng?

NGI har nettopp lansert Bratt-appen i App Store. Bratt-appen er et godt hjelpemiddel for friluftsfolk som vil være på sikker grunn i bratt terreng. Appen er en håndholdt utgave av NGIs helningskart.

Norge er et land som byr på mange vakre og utfordrende naturopplevelser. Langstrakte vidder og høye fjell innbyr til gode skiopplevelser, og toppturer har etter hvert blitt en populær aktivitet for mange. Dessverre viser statistikken at tre til fem personer hvert år omkommer i snøskred i Norge. Mens det tidligere var personer som oppholdt seg i hus, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i forbindelse med friluftsaktiviteter i bratt terreng.

Sjekk helninger og velg en trygg rute

Med NGIs nye app kan du sjekke helninger, laste ned kart offline for det aktuelle området du skal gå i, og velge en trygg rute både opp og ned.

Bratt-appen er et godt planleggingsverktøy som vil være spesielt nyttig for skikjørere som vil unngå bratte områder der det potensielt kan løsne skred (brattere enn 30 grader). I tillegg vil man med Bratt-appen lettere kunne orientere seg i dårlig vær, tåke og i mørket.

Bratt-appen inneholder bl.a.:

  • NGIs helningskart sammen med Norgeskart fra Kartverket.
  • Suveren funksjon for avstandsmåling i terrenget.
  • Mulighet til å lagre og administrere offline kart over "ditt" terreng.
  • Mulighet for å rotere kartet med kompassretningen.

Bratt-appen er i første omgang tilgjengelig for iPhone i App Store. Senere vil appen også komme i en Android utgave. Appen er utviklet av NGI i nært samarbeid med programvareselskapet Symfoni Next AS.

Related links

Emner

  • Sport

Kategorier

  • bratt-app
  • hellningskart
  • skredfare
  • skred
  • snøskred

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold