Pressemelding -

NGI skal i samarbeid med FRAMO installere understell til vindturbiner for DONG Energy

NGI (Norges Geotekniske Institutt) og DONG Energy Wind Power har undertegnet kontrakt for installasjon av understell for 20 offshore vindturbiner med bøttebaserte fundamenter, såkalte Suction Bucket Jackets, i offshore vindparken Borkum Riffgrund 2 i den tyske sektoren av Nordsjøen. Arbeidet skal utføres med FRAMO som underleverandør.

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år, og satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder. De 20 turbinene skal installeres i vindparken Borkum Riffgrund 2 i den tyske sektoren av Nordsjøen, som bygges ut av danske DONG Energy. Hver av de enorme 8 Mega Watt turbiner stikker 187 meter opp over havoverflaten og har et vingespenn på 164 meter. Det krever stødig og sikker fundamentering.

DONG Energy Wind Power installerte en prototype med bøttebaserte fundamenter (Suction Bucket Jackets) på den tyske offshore vindparken Borkum Riffgrund 1, men Borkum Riffgrund 2 er den første offshore vindparken der slike bøttebaserte fundamenter brukes i stort omfang. Metoden er velkjent for NGI fra andre typer offshoreinstallasjoner innen olje og gass.

– Oppdraget bekrefter igjen NGIs rolle som verdensledende aktør innen offshore geoteknikk. Kontrakten med DONG Energy innebærer at NGI nå tar ansvar for selve sugeinstallasjonen av de bøttebaserte fundamentene når selve understellet, disse Suction Bucket Jackets, har blitt satt ned på sjøbunnen. Vi er tilfredse med at vi med dette prosjektet kan bidra til det grønne skiftet, sier prosjektleder Audun Hauge i NGI.

På sikker grunn

Når installasjonen av Suction Bucket Jackets på sjøbunnen er komplett installerer NGI selve fundamentet ved å pumpe vann ut fra de opp-ned-vendte bøttene. Dette skaper et sug/vakuum som presser bøttene ned i sjøbunnen. Denne typen fundamenter betegnes ofte som Suction Buckets eller Suction Anchors, og NGI har i mange år stått sentralt i utviklingen av denne teknologien.

FRAMO, som er verdensledende på pumpesystemer, og NGI har samarbeidet siden 1990-tallet med installasjon av offshore forankrings- og fundament-elementer ved hjelp av sug/undertrykk.

– Vi ser frem til å jobbe med FRAMO og DONG Energy, og gleder oss til å komme i gang med arbeidet. Vi starter nå med planlegging og produksjon av utstyret. Selve feltarbeidet med installasjonen av de 20 bøttefundamentene på Borkum Riffgrund 2 vil foregå i Nordsjøen første halvår av 2018, sier Audun Hauge.

FAKTA:

For mer informasjon:

 • Audun Hauge, Prosjektleder, ah@ngi.no, (+47) 928 85 175
 • Per Sparrevik, Teknisk ekspert, psp@ngi.no, (+47) 924 91 449

Emner

 • Miljø, energi

Kategorier

 • offshore
 • fornybar energi
 • dong energy
 • framo
 • suction bucket
 • suction bucket jackets
 • bøttefundament
 • vindenergi
 • bæredyktig
 • offshore vind
 • det grønne skiftet
 • borkum riffgrund
 • olje
 • gass
 • vind
 • vindmølle
 • havvindmølle

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold