Gå videre til innhold
Illustrasjon av det planlagte nye Vikingetidsmuseet
Illustrasjon av det planlagte nye Vikingetidsmuseet

Pressemelding -

Sårbare vikingskip skal reddes for ettertiden

Mange av de enestående skattene fra Osebergfunnet er så skjøre at eksperter må undersøke hva de tåler av vibrasjoner. Når det skal bygges et nytt, moderne museum inntil det nåværende vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo, er det derfor svært viktig at alt går stille for seg.

NGI har fått i oppdrag fra Hjellnes Consult å bistå med prosjekteringen av det nye Vikingtidsmuseet. I første omgang skal NGI se på løsninger for utgraving av byggegrop og fundamentering av nytt museum.

Det nye museet skal reises som et tilbygg til det nåværende Vikingskipshuset, og det skal bygges uten at vikingskipene og gjenstandene blir flyttet.

– Hensynet til vikingskipenes og gjenstandenes sårbarhet kommer til å danne utgangspunkt for alt vi skal gjøre, forteller prosjektleder og geotekniker Jenny Langford, NGI.

Statsbygg er i gang med et skisseprosjekt, basert på forslaget "Naust" fra danske AART Architects, som vant arkitektkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum i april 2016. Skisseprosjektet skal være sluttført 1. februar 2017.

Løsningen som vant arkitektkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum består av et bygg plassert inntil Vikingskipshuset, slik vi kjenner det i dag. (Tegning: AART Architects)Løsningen som vant arkitektkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum består av et bygg plassert inntil Vikingskipshuset, slik vi kjenner det i dag. (Tegning: AART Architects).

Både bygging og sikring

En av de viktigste oppgavene for NGI blir å vurdere hvilke metoder som kan brukes for å grave ut og sikre byggegropen uten at det går ut over vikingskipene og de uerstattelige gjenstandene fra gravfunnene. På tilsvarende måte skal NGI vurdere metoder for fundamentering på peler.

Statsbygg har nedsatt to prosjekteringsgrupper som jobber parallelt:
- Den ene gruppen prosjekterer det nye museumsbygget og ledes av Hjellnes Consult.
- Den andre gruppen arbeider med sikringsprosjektet og ledes av Brekke & Strand Akustikk. Denne gruppen skal bl.a. se på grenseverdier for vibrasjoner med tanke på gjenstander og vikingskip.

NGI er ansvarlig for geoteknikk og ingeniørgeologi i prosjekteringsgruppen og skal bistå sikringsgruppen med vurderinger av vibrasjonsoverføring i grunnen.

=======

Fakta:

  • Vikingskipshuset og det fremtidige Vikingtidsmuseet er en del av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Dagens museum, bygget i perioden 1917-56, rommer skatter fra vikingskipsfunnene Tune i Østfold samt Gokstad og Oseberg i Vestfold.Det ble dimensjonert for 40.000 besøkende i året, men har i dag 500.000 besøkende.
  • Nytt museum tegnes av AART Architects, som vant Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse.
  • Byggestart er beregnet til første halvår 2020, med åpning i 2023.

Les mer:

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom