Gå videre til innhold
Flom og skader pga. flom i Kvam i Gudbrandsdalen i 2013
Flom og skader pga. flom i Kvam i Gudbrandsdalen i 2013

Pressemelding -

Skal finne løsninger på flom-problemer

PHUSICOS er et stort europeisk forskningsprosjekt som skal finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder. Prosjektet, som ledes av NGI, har totalbudsjett på 100 millioner kroner via EU. Gudbrandsdalslågen blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder.

Ifølge naturen
Forskningsprosjektet har fått navnet PHUSICOS, som betyr "ifølge naturen" på gresk. Premisset er at naturen i seg selv er en kilde til ideer og løsninger for å minimere risikoen som klima-drevne naturskader står for.

Tanken er derfor at naturbaserte løsninger kan være fleksible alternativer til tradisjonelle ingeniør-løsninger. PHUSICOS skal bidra til å teste dette ut gjennom fem innovative prosesser:

 1. Designe bærekraftige forvaltningstjenester ved bruk av "Living Labs" (demonstrasjons- og undersøkelsesområder)
 2. Teknisk innovasjon og evaluering
 3. Ledelsesinnovasjon i form av planverktøy, styringsdokumenter og implementering av mekanismer for bærekraftig bruk
 4. Skape en kunnskapsplattform gjennom en læringsarena
 5. Etablere en omfattende og nyskapende data-plattform med produkter og løsninger


15 europeiske partnere
PHUSICOS ledes av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og har 15 europeiske partnere innen forskning, universiteter og regionale myndigheter fra syv europeiske land. Oppland fylkeskommune er en av disse, og har ansvaret for arbeidet med flom- og skredforebygging knyttet til Gudbrandsdalslågen.

Første oppstartsmøte for PHUSICOS holdes på NGI i Oslo den 12. juni i år, med representanter for alle de 15 partnerne tilstede. Prosjektet har varighet i fire år og et budsjett på totalt 10 mill. € via EUs forskningsprogram Horizon 2020. Omlag halvparten av PHUSICOS-budsjettet skal gå til direkte tiltak med bruk av naturbaserte løsninger.

Gudbrandsdalen et testområde
PHUSICOS-prosjektet vil benytte hovedsakelig tre test-områder:

 • Gudbrandsdalen, Norge
  opplevde storflom etter ekstremnedbør, med omfattende ødeleggelser av jordbruksområder og infrastruktur. I gang med prosjektet Lågen 2020.
 • Serchio River Basin, Italia:
  har hatt ekstrem tørke og flom. Ny kanal fra nærliggende innsjø prosjekteres for å redusere risiko.
 • Pyreneene, Frankrike-Spania:
  Flom og jordskred pga. klimaendring opptar mange områder i Pyreneene.

I tillegg er det to "konsept"-områder:

 • Isar River Basin, Tyskland
  Området med flom og erosjon-problem. Noen tiltak er gjennomført, men det er behov for systematisk evaluering av disse tiltakene.
 • Kaunertal Valley, Østerrike:
  Jordskred, stein- og fjellskred og løsmasseskred pga. ekstremvær. Ser stor nytte av naturbaserte løsninger.

Emner


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom