Pressemelding -

Skredvarsling for Longyearbyen

Etter snøskredtragedien i Longyearbyen 19. desember har NVE på vegne av Sysselmannen på Svalbard gitt NGI oppgaven med å utarbeide daglig varsling av snøskredfaren i Longyearbyen. Tilsvarende oppdrag gjør NGI blant annet på Bergensbanens løp fra Geilo til Voss for Jernbaneverket, og for MESTA på Strynefjellsveien.

NGI fikk henvendelsen fra NVE om et slikt oppdrag mandag ettermiddag, 21. desember. Allerede i løpet av dagen og kvelden hadde NGI på plass en løsning for slik varsling, som vil være operativ fra 23. desember.

Meldinger om lokale snøforhold i Longyearbyen skal rapporteres til NGI, og sammen med vurdering av meteorologiske data og topografiske forhold vil dette danne grunnlaget for NGIs daglige rapportering av snøskredfaren og sannsynlighet for at skred kan nå bygg og infrastruktur. Snøskredvarslene skal hver morgen sendes til NVE som videresender til myndighetene på Svalbard. Skredfaren angis iht. den europeiske fareskalaen for snøskred.

Oppdraget om snøskredvarsling for Longyearbyen kom etter at NGI sendte to skredeksperter som ankom Longyearbyen samme kveld som det fatale skredet skjedde. De bisto myndighetene med vurdering av situasjonen og ga råd om områder som burde evakueres pga. fare for nye skred.

NGIs oppdrag med snøskredvarsler konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en fare for mennesker, virksomhet, infrastruktur og bebyggelse i de aktuelle varslingsområdene. Snøskredvarslene danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren. Det er oppdragsgiveren selv som tar avgjørelse om stengning, evakueringer eller andre tiltak i de utsatte områdene.

Related links

Emner

  • Ingeniørkunst

Kategorier

  • skred

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold