Nyhet -

NHH-Symposiet lanserer tittel: «I kamp med de store»

Med en offensiv tittel ønsker NHH-Symposiet 2013 å være en fremtidsrettet stemme i samfunnsdebatten.

Denne uken ble den endelige tittelen på NHH-Symposiet 2013 satt: «I kamp med de store». Tittelen skal vise til hvordan bedrifter og Norge som helhet må posisjonere seg i kamp med de store aktørene man nå møter i det nye konkurranselandskapet. Den skal også peke på hvordan talenter bør agere på endringene i den økonomiske verdene.               

- «I kamp med de store» skal peke på bakteppet for konferansens tema. I tillegg fungerer den på makro-, mikro- og individnivå. Tittelen fremstår derfor som en paraply for hele konferansen, forteller programansvarlig Eirik Tonstad.

Setter tankene i gang
- For NHH-Symposiet er det viktig å påpeke at man ikke er i kamp «mot», men heller «med» i kampen, understreker informasjonsansvarlig Hilde Karine Sæberg.
Sæberg er også opptatt av at tittelen skal sette tankene i gang. Hun trekker frem spørsmålet rundt hvem «de store» er.
- Er det de store økonomiene vi sikter til? Er ikke Norge allerede en stor aktør? Dette er bare noen av spørsmålene vi ønsker foredragsholderne skal adressere under konferansen, fortsetter hun og får støtte fra leder Sigve Garsjø.
- Ved å delta på konferansen vil deltakerne få ny innsikt i hvordan vi mener Norge bør posisjonere seg med bakgrunn i den økonomiske veksten de fremvoksende økonomier opplever, og hvilke muligheter dette medfører for det norske arbeidsliv, uttaler Garsjø.

Vil vekke nysgjerrighet
Dette er programansvarlig Eirik Tonstad helt enig i. Han ønsker også å pirre både næringsliv og potensielle deltakere gjennom tittelen, og på denne måten få dem til å lese mer om konferansen. Han har likevel forståelse for at tittelen kan provosere, men håper at en debatt rundt tittelen er positivt da det kan skape oppmerksomhet og trigge nysgjerrigheten hos deltakerne.

- Tittelen kan medføre at man oppfatter ordet «kamp» som negativt ladet. Imidlertid tror vi majoriteten vil betrakte «I kamp med de store» som en påstand man ønsker å lese forklaringen til. Da vil deltakerne forhåpentligvis anse tittelen som både modig og passende. Vi er tross alt studenter, og vi må tørre å mene noe.

Tekst: Øyvind Fredriksen
Bilde: Marte Stabbetorp

Emner

  • Teknologi, allment

Pressekontakt

Truls Thorgeirsson

Pressekontakt Informasjonssjef 2015 Ansvar for ekstern kontakt 45292307