Pressemelding -

Sa nei til kr. 5,72 for alle

- I forbindelse med streiken i renhold har det i media fremkommet mange direkte feilaktige påstander om NHO Service sitt tilbud og de eksisterende lønnsforhold innen organiserte renholdsbedrifter, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service. Her er det korrekte bildet:
En renholder i bedrifter som er medlem av NHO Service tjener i dag i snitt kr. 149 pr time og 291.000 pr år.

- Vårt tilbud som NAF steiker mot var total økning av timelønn på kr. 5,72 til alle, sier Petter Furulund. Rammene for årets oppgjør er maks kr. 3 ut fra frontfagoppgjøret.

Renholderne har de siste år i snitt hatt en lønnsvekst på 4,5 % mot industriens 4,4 %. Dette gir en betydelig vekst i kjøpekraften, og er langt bedre enn sammenlignbare grupper.

- Det er trist at renholderne streiker. Deres lønninger skulle reguleres fra 1. mai, men vil nå ikke bli regulert med virkning før streiken er slutt.

- Sannheten er at Norsk Arbeidsmandsforbund hadde titalls krav til endringer vi var villige til å imøtekomme, men deres absolutte krav om å øke garantiordningen fra 85 til 95 % av gj.sn. industriarbeiderlønn var det umulig å etterkomme. Det vil i seg selv i år gi en økning på kr. 17 pr. time. Altså til sammen kr. 20 pr. time.

- Dette er uhørt i et så økonomisk presset marked hvor alle forventer et moderat oppgjør, og hvor mange andre uorganiserte virksomheter sikler etter å overta til dumpingpriser. I praksis ville det prise deres egne arbeidsplasser ut av markedet, sier Furulund.

- NHO Service har ved sitt siste tilbud strukket seg lenger enn det mange mener er smertegrensen, og ser derfor ingen løsning på konflikten, slutter Furulund.
Petter Furulund har mobil 900 39 151
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard  Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker
http://www.nhoservice.no

Emner

  • Rekruttering