Pressemelding -

Enighet i oppgjøret med NHO

Etter å ha meklet i 8 timer på overtid har vi kommet i havn med tidenes oppgjør, sier en meget fornøyd forbundsleder Sture Arntzen. Dette viser at vår mobilisering ikke var forgjeves.

Alle får et generelt tillegg på 1,- kr fra 1. april i tillegg er det avtalt at det skal avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt, tillegget gis fra 1. juli.

Vi har også kommet i mål med en metodikk for lønnsutvikling for våre medlemmer. En justeringsklausul som gir en regulering av garantilønnssatsene i forhold til lønnsutviklingen for industriarbeidere. Dette er både et kvinne- og lavlønnsløft, sier Arntzen.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i den kommende uravstemningen. For mer informasjon, se www.handelogkontor.no

Spørsmål kan rettes til:
Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264
Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52