Pressemelding -

Medhold i Rikslønnsnemda

Rikslønnsnemnda har i dag gitt NHO Service fullt medhold i tvisten om overenskomst med Norsk Sykepleierforbund.
Det er i dag avsagt kjennelse i Rikslønnsnemnda i tvisten mellom NHO Service og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Samtlige av Rikslønnsnemndas faste medlemmer, herunder LOs representant, støttet NHO Service sine synspunkter.  
Rikslønnsnemndas behandling er en følge av streiken som NSF iverksatte i januar. Streiken var rettet mot medlemsbedrifter i NHO Service som tilbyr pleie og omsorg. Kjennelsen i Rikslønnsnemnda er en fullstendig avvisning av NSF sine krav om at private bedrifter, som leverer tjenester til offentlig sektor, skal følge det offentliges tariffavtaler.
Konsekvenser
NSF får dermed samme Hovedavtale og tariffavtale som NHO Service allerede har med Fagforbundet i LO. I tillegg gis en minstelønnssats for sykepleiere på 290.000 som vil gjelde for NSFs og Fagforbundets medlemmer i pleie- og omsorgsbedriftene. Dette er det samme som NHO Service tilbød før streiken.

Sosial dumping
Rikslønnsnemnda konstaterer at det ikke er grunnlag for NSFs påstand om sosial dumping.
”Under prosedyren for Rikslønnsnemnda har NSF anført at de vilkår som NHO Service tilbyr representerer ”sosial dumping” med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår, en oppfatning som vanskelig lar seg forene med den redegjørelse og de fremlegg over lønnsnivå m.v. som NHO Service har fremlagt”, heter det i nemdas kjennelse.
Fornøyd
- Vi er fornøyd med nemndas avgjørelse, som er som forventet med bakgrunn i den praksis og spilleregler som gjelder i privat sektor, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.
- Det er trist at vi måtte gjennom en meget belastende streik med de slitasjer det medfører i partsforholdet med NSF, sier Furulund. Han er tilfreds med at de private bedriftene er synliggjort som gode arbeidsgivere som følger lover og regler.  Furulund håper at NSFs politiske kampanje ”Nei til pirat sektor” er historie og at man for fremtiden kan få et konstruktivt samarbeide med forbundet.

Ytterligere kommentarer: Petter Furulund mobil 900 39 151
Informasjonssjef - Baard  Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker
http://www.nhoservice.no

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52