Pressemelding -

Ny kvartalsrapport: Moderat optimisme kan ødelegges av europeisk gjeldskrise

NHOs bedrifter ser for seg en svakere vekst enn Norges Bank og SSB i år og neste år. Men en moderat optimisme kan ødelegges av europeisk gjeldskrise.
Norges Bank og Statistisk sentralbyrå tror vi får et økonomisk oppsving i Norge i 2010 og varsler blant annet frisk vekst i innenlandsk etterspørsel. Svarene fra NHOs bedriftspanel viser et annet bilde.
Vel 1100 av NHOs medlemsbedrifter er spurt om utsiktene for 2010 og 2011. Svarene er gjengitt i en ny kvartalsrapport - Økonomisk overblikk 2/2010, som tar for seg både arbeidsmarkedet, bedriftenes lønnsomhet, investeringer, samt andre nøkkeltall for norsk og internasjonal økonomi.
Svar før europeisk uro
NHO spår en moderat optimisme og anslår at produksjonsnivået fra før finanskrisen kan nås om ett år. Men svarene er avgitt før uroen i de europeiske finansmarkedene eskalerte. Usikkerheten i prognosene er derfor stor.
- Problemer i Europa kan føre til at norske banker får problemer med sine låneopptak i internasjonale markeder. Fra finanskrisen høsten 2008 vet vi at det vil innebære ny innstramming på utlånene til norsk næringsliv, sier Tor Steig, sjeføkonom i NHO.
Hovedkonklusjoner i rapporten:
* Svake investeringsutsikter (etter syv kvartaler med nedgang)
* Arbeidsledigheten øker til fire prosent i 2011
* Våre lønninger er nær 60 prosent høyere enn hos våre handelspartnere
- Et fleksibelt arbeidsmarked har begrenset veksten i ledigheten. Men det er ikke nok til å forhindre økt ledighet fremover, sier Tor Steig. - Med en mer normal yrkesdeltagelse vil arbeidsløsheten øke ganske mye - og vi antyder fire prosent.
Et flertall av bedriftene ønsker en politikk som bidrar til et lavt rentenivå og konkurransedyktig kronekurs.
- Dette understreker behovet for en stram finanspolitikk. Den langsiktige utfordringen i norsk økonomi er å få til en mer balansert utvikling mellom privat og offentlig sektor. I tillegg til en vekstfremmende bruk av oljepengene - slik intensjonen var da handlingsregelen ble innført, er det behov for reformer i offentlig sektor som bidrar til en mer produktiv bruk av ressursene, sier sjeføkonom Steig.
(Se www.nho.no for mer informasjon.)
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 23 08 82 22
E-post: oyvind.petersen@nho.no

Emner

  • Økonomi

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52