Pressemelding -

Ny og større miljøavtale om NOx til 2017

NHO og 14 andre næringslivsorganisasjoner undertegnet tirsdag en miljøavtale med Miljøverndepartementet om en ytterligere reduksjon av utslipp på 16 000 tonn NOx. - Dette kommer i tillegg til kuttene på 19 000 tonn som ligger i dagens Miljøavtale fra 2008, sier NHOs adm.direktør John G. Bernander. Det er fiskeri og ulike typer sjøtransport langs kysten som i dag står for gjennomføringen av de fleste tiltak for å redusere utslippene av de miljøskadelige NOx-utslippene. Avtalen vil gjøre det mulig for Norge å overholde sine internasjonale miljøforpliktelser fra Gøteborgprotokollen om å hindre utslipp av sur nedbør.

Partene har opprettet et NOx-fond med 1,8 milliarder kroner som har gått til støtte til over 500 miljøtiltak med en samlet forventet reduksjon på over 20 000 tonn NOx. Samtidig vil de nærmere 650 bedrifter som knytter seg til den nye Miljøavtalen for 2011-2017 oppnå fritak for NOx-avgiften fra 1.1.2011. Så snart Miljøavtalen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA vil den tre i kraft og NOx-fondet vil få tilgang på midler fra bedriftene som skal benyttes til å redusere NOx-utslippene videre i årene fremover.

Den nye avtalen legger større vekt på varige og langsiktige tiltak. De reduksjoner av utslipp som er oppnådd i avtalen mellom 2008 og 2010 skal opprettholdes også i neste avtaleperiode, ellers er veldig mye likt.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.lind.fossen@nho.no

Emner

  • Miljø, energi

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52