Pressemelding -

Stort flertall for konkurranse om kommunale tjenester

59 prosent av Norges befolkning mener det er riktig at private firmaer får konkurrere om å utføre kommunale tjenester. Dette viser en spørreundersøkelse Synovate Norge har utført for NHO.
Bare 26 prosent mener slik konkurranse er galt, mens 15 prosent ikke har noen mening om spørsmålet.
Det er flertall for konkurranse i alle partier bortsett fra SV og Rødt. Det er også støtte til konkurranse som virkemiddel blant de som selv jobber i kommunal sektor; 53 prosent av disse mener konkurranse er riktig, mens 37 prosent mener det er galt.
Det er videre et flertall på 46 prosent som mener konkurranse vil gjøre kvaliteten på tjenestene bedre. 21 prosent mener de blir dårligere. Også her er de ansatte i kommunal sektor positive: 40 prosent mener konkurranse gjør kvaliteten bedre, mens 29 prosent mener det blir dårligere. Også i store yrkesgrupper i kommunal sektor som helsevesen og sosialomsorg og innenfor undervisning og forskning er det flertall for at konkurranse gjør tjenestene bedre med hhv. 52 og 39 prosent.
-Det er gledelig at så mange støtter konkurranse som virkemiddel. Flere tilbydere av tjenestene og økt konkurranse vil gi både befolkning og næringsliv et bedre tjenestetilbud, sier NHOs president Paul-Chr. Rieber.
Han mener det er spesielt positivt at det er så bred politisk støtte til konkurranse som virkemiddel og at et flertall av de ansatte i kommunene selv er positive til konkurranse. -Det er derfor noe overraskende at regjering og fagbevegelse er så negative til dette virkemiddelet, sier Rieber.
Konkurranse om og kvalitet på offentlige tjenester vil være ett av temaene på NHOs Årskonferanse 7. januar.
For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Kåre Verpe
Telefon: 23 08 81 76
E-post: kare.verpe@nho.no

Emner

  • Entreprenørskap

Kontakter

Rune Nøstvik

Pressekontakt Informasjonsdirektør Presse- og mediakontakt 91 67 04 52