Gå videre til innhold
Petter Gustafson

Bilde -

Petter Gustafson

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: NHST Media Group
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 263 x 322, 5.56 KB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294