Gå videre til innhold
NHST-KONSERNETS UTVIKLING I ANDRE KVARTAL 2021

Pressemelding -

NHST-KONSERNETS UTVIKLING I ANDRE KVARTAL 2021

De fleste av NHST-konsernets virksomheter viste en positiv utvikling i inntekter og resultat i andre kvartal 2021. Konsernets viktigste markeder viste bedring. Fremgang i abonnementsinntekter og økte reklameinntekter på mediesiden bidro til økning av konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA). Dette ble delvis oppveiet av svekket resultat før engangsposter fra SaaS-virksomheten. Konsernets EBITDA før engangsposter for andre kvartal ble 26,0 millioner kroner, sammenliknet med 25,6 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Konsernet annonserte i andre kvartal at det er igangsatt arbeid med en omfattende omorganisering av
medievirksomhetene. Formålet med omorganiseringen er å øke veksttakten og sikre effektiv ressursutnyttelse på tvers av alle konsernets publikasjoner. Det er etablert en felles ledelse med ansvar for alle medievirksomhetene. Ressursene innen salg, abonnementsoppfølging og produktutvikling blir samlet på tvers av alle enheter i konsernet. Det vil videre bli etablert en egen organisasjonsenhet for å drive frem vekstprosjekter. Omorganiseringen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2021.

- Vi opplever en god vekst i digitale bruker- og annonseinntekter, etter en solid innsats i alle deler av mediedivisjonen. Det er økende behov for dagordensettende journalistikk og innsikt – både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Trond Sundnes.

Konsernets medievirksomheter viste en økning i underliggende* brukerinntekter i andre kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Fremgangen i digitale brukerinntekter fortsatte, mens både kombinasjonsabonnementer og løssalgsinntekter gikk tilbake også i andre kvartal. Reklameinntektene økte betydelig sammenliknet med fjoråret da reklameinntektene var sterkt negativt påvirket av covid-19-pandemien. Utviklingen i inntekter fra digitale arrangementer som webinarer og videoproduksjon var fortsatt positiv.

Både forretningsområdet Norske publikasjoner* og forretningsområdet Globale publikasjoner oppnådde en vekst i heldigitale brukerinntekter på vel 22 prosent prosent sammenliknet med andre kvartal 2020.

I tvistesaken mellom Dagens Næringsliv og Retriever ble det inngått forlik og det ble inngått en ny avtale om
Retrievers bruk av nyhetsstoff fra Dagens Næringsliv. Forliket inngår i kvartalets engangsposter.

For SaaS-virksomhetene falt driftsinntektene med 12,5 prosent sammenliknet med andre kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak at salget av nye abonnementer viste en relativt svak utvikling gjennom mye av 2020. Også dette var i stor grad en følge av covid-19-pandemien. Den underliggende utviklingen i salg av nye abonnementer var imidlertid bedre enn i andre kvartal 2020.

Konsernets samlede driftsinntekter ble på 274,7 millioner kroner i andre kvartal (2020: 270,1 millioner kroner) og 530,7 millioner kroner for første halvår (2020: 551,4 millioner kroner). Konsernets EBITDA inklusive engangsposter ble 39,5 millioner kroner i andre kvartal (2020: 23,4 millioner kroner) og 37,5 millioner kroner i første halvår (2020: 27,1 millioner kroner).

Konsernets likviditet er god med en kontantbeholdning ved utgangen av andre kvartal på 222,4 millioner kroner.

I selskapets ordinære generalforsamling 6. juli ble de aksjonærvalgte styremedlemmene Anette Olsen, Anne Britt Berentsen og Patrik Hofbauer gjenvalgt for en periode på to år. James Lamont og Christian Must ble valgt som nye styremedlemmer, også for to år.

*Korrigert for salget av Morgenbladet med virkning fra 30. juni 2020

Emner

Kontakter

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294
Trond Sundnes

Trond Sundnes

Pressekontakt CEO 91600214

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

NHST Media Group

Christian Krohgs gate 16
N-0107 Oslo, Norway

Besøk våre andre nyhetsrom