Gå videre til innhold
NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2020

Pressemelding -

NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2020

NHST Media Group økte salget av digitale produkter og tjenester i fjerde kvartal, og konsernets publikasjoneropplever fortsatt en sterk etterspørsel etter nyhetsstoff. Nye produkter og tjenester som er lansert gjennom annet halvår 2020, eksempelvis aksjespillet Fantasyfond, nyhetsbrev innen energi, produktforbedringer i Mynewsdesk og webinarer arrangert av flere av publikasjonene, bidrar til fremgang i brukerinteresse og digitale inntekter.

Til tross for den vanskelige markedssituasjonen som blant annet er drevet av covid-19-pandemien, endte konsernets EBITDA før engangsposter på nivå med fjoråret både for kvartalet og for året som helhet.

Konsernets medievirksomheter oppnådde en betydelig fremgang i digitale abonnementsinntekter.
Stadig flerebrukere går over fra papirabonnement til digitale produkter. Salget av trykte publikasjoner, både abonnement og løssalg, fortsatte å synke.

Brukerinntektene i Software-as-a-Service falt i fjerde kvartal sammenliknet med samme periode året før. Nedgangen skyldes i hovedsak et svakere marked som følge av covid-19-pandemien, i tillegg til sterkere konkurranse og økt prispress.

Korrigert for salget av Morgenbladet som fant sted i slutten av første halvår, viste samlede brukerinntekter ikonsernet en nedgang på 2 prosent i kvartalet.

Reklameinntektene er den delen av inntektsgrunnlaget som har vært sterkest påvirket av covid-19-pandemien. I fjerde kvartal falt reklameinntektene med 18 prosent sammenliknet med samme periode i 2019. Særlig papirbasert annonsering falt, men også inntekter fra konferanser og arrangementer var lavere enn tilsvarende periode i 2019. Reklamemarkedet var imidlertid i bedring mot slutten av året og nedgangen i reklameinntekter var vesentlig mindre i fjerde kvartal enn tidligere i året.

Flere av konsernets publikasjoner oppnådde god utvikling i inntekter fra webinarer og andre digitale tilbud, noe som delvis kompenserte for bortfall av inntekter fra fysiske konferanser og arrangement.

Konsernets programmer for å redusere kostnader, med mål om besparelser på mer enn 100 millioner kroner i 2020, ble gjennomført i henhold til plan og ga de forventede resultater.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) eksklusive engangsposter ble 25,4 millioner kroner mot 26,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. For 2020 som helhet endte konsernets EBITDA før engangsposter på 74,0 millioner kroner, en bedring fra 71,4 millioner kroner i 2019.

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask sa opp sin stilling i november og fratrådte med effekt fra 1. desember 2020. Ny konsernsjef er foreløpig ikke ansatt.

Emner

Kontakter

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

NHST Media Group

Christian Krohgs gate 16
N-0107 Oslo, Norway

Besøk våre andre nyhetsrom