Gå videre til innhold
NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2021

Pressemelding -

NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2021

• Brukerinntektene i medievirksomheten økte med 4 prosent i fjerde kvartal.
• Reklameinntektene i medievirksomheten økte med 15,6 prosent i fjerde kvartal.
• Både medievirksomheten og SaaS virksomheten investerer i produkt-
   og organisasjonsutvikling.
• Konsernets driftsinntekter økte med 2,7 prosent sammenliknet med
   fjerde kvartal 2020.
• Konsernets EBITDA ble 8,9 millioner kroner for fjerde kvartal og 66,5 millioner
   kroner for året 2021.
• Ny organisasjonsstruktur ble innført, med sikte på å styrke forretningsutviklingen
   på tvers av publikasjonene og legge til rette for en høyere veksttakt.
• NHST Media Group AS skiftet navn til NHST Holding AS.


l Iøpet av fjerde kvartal 2021 gjennomførte konsernet en omlegging av juridisk struktur og av organisasjonsstrukturen innenfor medieområdet.
Formålet med endringene er å legge til rette for styrket forretningsutvikling på tvers av publikasjonene og for høyere vekst.

Etter omleggingen vil konsernet rapportere finansielle data for de to hovedsegmentene, media og SaaS.

Konsernet hadde totale driftsinntekter på 289,5 millioner kroner i fjerde kvartal, som er en økning på 2,7 prosent fra samme kvartal i 2020.

For året 2021 ble konsernets driftsinntekter 1 084,9 millioner kroner sammenliknet med 1 088,8 millioner kroner for 2020. Korrigert for effekten av salget av Morgenbladet, som fant sted per 30. juni 2020, viste driftsinntektene en økning på 30,9 millioner kroner som tilsvarer 2,9 prosent.

Konsernets EBITDA for kvartalet var 8,9 millioner kroner, sammenliknet med 22,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.
Nedgangen forklares med kostnadsøkninger i deler av medieorganisasjonen så vel som lavere driftsinntekter i SaaS virksomheten.

Årets EBITDA ble 66,5 millioner kroner, mot 68,4 millioner kroner året før. EBITDA før engangsposter ble 53,0 millioner kroner mot 74,0 millioner kroner i 2020.
Nedgangen skyldes i hovedsak lavere driftsinntekter i SaaS virksomheten som følge av det svake markedet for salg av nye abonnementer gjennom 2020. Utviklingen i salg av nye avtaler viste imidlertid bedring mot slutten av året.

Konsernets likviditet var god ved kvartalets slutt, med en likviditetsbeholdning på 293,2 millioner kroner.

Emner

Kontakter

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294
Trond Sundnes

Trond Sundnes

Pressekontakt CEO 91600214

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

NHST Media Group

Christian Krohgs gate 16
N-0107 Oslo, Norway

Besøk våre andre nyhetsrom