Gå videre til innhold
NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FØRSTE KVARTAL 2021

Pressemelding -

NHST-KONSERNETS UTVIKLING I FØRSTE KVARTAL 2021

NHST Media Group fortsatte arbeidet med å styrke sine markedsposisjoner i første kvartal 2021, gjennom en betydelig digitalisering av inntektene støttet av produktforbedringer og nye digitale tjenester.

Konsernets driftsinntekter endte på 256,0 millioner kroner i første kvartal, tilsvarende en nedgang på 9,0 prosent sammenliknet med første kvartal 2020. Korrigert for salget av Morgenbladet i 2020 var nedgangen på 2,7 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere brukerinntekter innen Software-as-a-Service (SaaS)-segmentet, blant annet på grunn av sterk konkurranse og redusert etterspørsel som følge av pandemien.

Brukerinntektene i medievirkomhetene var på nivå med første kvartal 2020 når det korrigeres for effekten av salget av Morgenbladet. Medievirksomhetenes samlede reklameinntekter var også på nivå med første kvartal 2020. Heldigitale inntekter utgjorde i første kvartal 52,9 prosent (45,8 prosent).

- Det gleder meg at vi på mediesiden opplever en kraftig vekst for våre heldigitale journalistiske abonnementsprodukter. Vi lykkes også med både annonseprodukter og digitale eventer, sier konsernsjef Trond Sundnes.

Mediedivisjonene viste samlet en resulatforbedring målt mot 2020.

For SaaS-virksomhetene falt brukerinntektene sammenliknet med første kvartal 2020. Nedgangen skyldtes at salget av nye abonnementer i andre halvår 2020 og inn i 2021 ble påvirket av sterk konkurranse, kombinert med redusert etterspørsel som følge av pandemien. Salget viste imidlertid en positiv utvikling gjennom første kvartal.

- Covid-19 har hatt en stor innvirkning på både våre ansatte og markedene vi opererer i. Jeg er stolt av at vi sammen har håndtert krisen på en måte som har styrket oss både som selskap og styrket vår relasjoner til de mange tusen digitale brukere i Norge og globalt, sier Trond Sundnes.

Konsernets totale driftskostnader eksklusive avskrivninger var 1,4 prosent lavere enn i første kvartal 2020, korrigert for salget av Morgenbladet.

Konsernet fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal på minus 2,0 millioner kroner, en nedgang fra 3,6 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020. Konsernets resultat før skatt ble minus 19,2 millioner kroner, sammenliknet med minus 83,5 millioner kroner i første kvartal 2020.

Konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling med en kontantbeholdning på 244,1 millioner kroner ved kvartalets utgang, en økning på 26,5 millioner kroner fra årsskiftet.

Styret i NHST Media Group har ansatt Trond Sundnes (46) som ny konsernsjef. Hans hovedansvar vil være norske og internasjonale publikasjoner og konsernfunksjoner. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for NHST Global Publications, og har jobbet i ulike roller i konsernet siden 2007. Sundnes tiltrådte stillingen 12. april 2021.

Sundnes vil gå inn som styreleder i Dagens Næringsliv, og vil i den nye rollen jobbe for å videreutvikle samarbeid og synergier i NHSTs norske og internasjonale publikasjoner.

Operasjonelt vil SaaS-selskapene Mynewsdesk og Mention Solutions fortsatt rapportere til konsernets CFO som i denne rollen rapporterer direkte til styret i NHST Media Group.

Emner

Kategorier

Kontakter

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294
Trond Sundnes

Trond Sundnes

Pressekontakt CEO 91600214

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

NHST Media Group

Christian Krohgs gate 16
N-0107 Oslo, Norway

Besøk våre andre nyhetsrom