Gå videre til innhold
NHST-konsernets utvikling i TREDJE kvartal 2021

Pressemelding -

NHST-konsernets utvikling i TREDJE kvartal 2021

Bedringen i NHST-konsernets hovedmarkeder fortsatte gjennom tredje kvartal og bidro til en økning i digitale abonnementsinntekter. Omsetning fra reklame og arrangementer i kvartalet var vesentlig høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Konsernet hadde totale driftsinntekter på 265,0 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 255,5 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Konsernets EBITDA for kvartalet var 20,7 millioner kroner, en økning fra 19,4 millioner kroner året før.

I medievirksomheten viste Dagens Næringsliv (rapportert som forretningsområdet Norske publikasjoner) god fremgang i brukerinntektene, noe som gjenspeiler fortsatt sterk etterspørsel etter nyheter og positiv respons på Dagens Næringslivs journalistikk i form av økte lesertall. Trenden mot digital distribusjon fortsatte, og digitale brukerinntekter økte med 28 prosent fra tredje kvartal 2020.

Dagens Næringsliv hadde i tillegg en god utvikling i inntekter fra arrangementer.

Forretningsområdet Globale publikasjoner rapporterte stabile brukerinntekter sammenlignet med tredje kvartal 2020. Digitale brukerinntekter økte med 24 prosent fra i fjor. Reklameinntektene viste bedring etter markedsnedgangen forårsaket av Covid-19. Konferanser og andre arrangementer, som historisk har representert et viktig inntektsgrunnlag for Globale publikasjoner, viste tegn til bedring som følge av nye digitale arrangementer.

I forretningsområdet Software-as-a-Service («SaaS») fortsatte driftsinntektene å være påvirket av Covid-19-pandemien, som resulterte i et lavere salg av nye abonnementer i 2020. Salget har imidlertid tatt seg noe opp i 2021, og salget av abonnementer i tredje kvartal i år var høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Konsernets to SaaS-selskaper, Mynewsdesk og Mention Solutions, økte investeringene i produktutvikling for å styrke markedsposisjonen ytterligere.

I tredje kvartal annonserte konsernet en omorganisering som vil bli implementert i løpet av fjerde kvartal 2021. Konsernets operasjonelle aktiviteter vil bli organisert under to nye selskaper; ett for medier og ett for SaaS-virksomhetene. De kommersielle funksjonene i de viktigste medievirksomhetene vil bli samlet i holdingselskapet for medier for å sikre effektiv ressursallokering. Nåværende NHST Media Group AS vil opprettholdes som morselskap for begge deler av virksomheten og fortsette å være notert på NOTC under et nytt navn som vil bli foreslått for aksjonærene i løpet av fjerde kvartal.

Last ned kvartalsrapporten i sin helhet i vedlagt PDF.

Emner

Kategorier

Kontakter

Baard Haugen

Baard Haugen

Pressekontakt Chief Financial Officer +47-977 28 294
Trond Sundnes

Trond Sundnes

Pressekontakt CEO 91600214

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

NHST Media Group

Christian Krohgs gate 16
N-0107 Oslo, Norway

Besøk våre andre nyhetsrom