Skip to main content

NY VISJON FOR LARVIK SJØFRONT FRA NIELS TORP ARKITEKTER - UTEN JERNBANE I HAVNEN

Nyhet   •   mai 09, 2019 11:27 CEST

NIELSTORP+ arkitekter sin visjon for Larvik sjøfront

"– Larvik har to buede kystlinjer; en i Indre havn og en ved Farriseidet – med en elv imellom. Det er helt unikt. Nå har det nye veiprosjektet ødelagt buen ved Farris, og det vil være fullstendig vanvittig å gjøre det samme ved sjøen. Ved å legge en «jernelv» av skinner og betong til en stor, bred bro som tar livet av all kontakt mellom byen og sjøen."


Dette sto å lese i Østlandsposten for en liten tid tibake, og debatten fortsetter. NIELSTORP+ arkitekter følger spent med.

Niels Torp har gitt flere innspill til løsningen for Larviks sjøfront. Nå går debatten i Larvik om hvor jernbanen skal ligge:  

I vårt forslag til havnefront i Larvik har vi lagt stor vekt på å bevare, og forsterke den myke formen der fjorden møter land. Vi har tilstrebet at ingen av de bygningene som lokaliseres dit blir høye og dominerende, maks 3, unntaksvis 4 etasjer.

Larvik er fra naturens side tilgodesett med den klassiske slakebuen som gir den mest harmoniske overgang mellom land og hav, land og fjord, selve viken der denne spennende overgangen vises.

Det er nærliggende å setil klassiske fjordnære byer verden over, fra Sydney til Nice, der byen bakenfor gjerne strekker sine gateløp, parker og byrom forbi overgangssoner og helt ned til vannkanten – med fri sikt langt utover havet. Byens amfiform videre bakover må også bevares og forsterkes. Larvik ligger på terrasser helt opp til Bøkeskogen. Bylandskapet bør fortsatt få være en "teppeby" der bygninger med jevn høyde følger topografien.

Strandområdet i seg selv bør være fritt for bebyggelse. Vi har foreslått strandpromenaden, som en passende overgang mellom bebygget og ubebygget areal i vikens bue, dette gir en omtrentlig avstand på ca. 50-60 meter for lek, opphold og gode kulturopplevelser. Byggesonen på sydsiden av Storgata blir da ca. 60 meter bred/dyp.

Vi foreslår at det etableres brede allmenninger 20-40 meter mellom de lave bygningene for å sikre god utsikt og kontakt med fjorden fra byen bakenfra.

Larviks gjenværende sentrale sjøfront, arvesølvet fra Tollerodden til Batteritomten, utgjør ca. 570 meter, strandsonen ca. 500 meter. Strandsonen på 25da og følgelig et areal som trenger absolutt vern. Alt må få en utforming som tilrettelegger for glede og trivsel for allmennheten.

På den annen side må heller ikke avstanden mellom strandlinjen og de aktiviteter som finner sted i perleraden av attraktive kultur- og opplevelsesbygg bli så stor at folk flest oppfatter området som goldt. Deres herlighetsverdier vil i meget stor grad bli bygget ned, og uvergelig bli barriere mellom byen og strandsonen. Jernbanedrift skjer ikke uten betydelige inngrep når sporområdene ikke kan graves under bakken.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.