Gå videre til innhold

Kontakter

Axel E. Bentsen

Axel E. Bentsen

Daglig leder i Urban Infrastructure Partner (UIP) 99 60 60 60
Alena Bartonova

Alena Bartonova

Forskningsdirektør 63 89 81 52
Joana Soares

Joana Soares

Forsker
Rona L. Thompson

Rona L. Thompson

Seniorforsker 63 89 81 48
Nikolaos Evangeliou

Nikolaos Evangeliou

Seniorforsker Klima, skogbrann, mikroplast, transport i atmosfæren
Stephen Matthew Platt

Stephen Matthew Platt

Forsker Atmosfære og klima 63 89 81 33
Philipp Schneider

Philipp Schneider

Seniorforsker Avdeling for by og industri 63 89 82 70
Nicholas Warner

Nicholas Warner

Seniorforsker Miljøgifter, siloksaner 63 89 82 88
Britt Ann Kåstad Høiskar

Britt Ann Kåstad Høiskar

Forskningsdirektør By- og industriforurensning 63 89 80 33
Ann Mari Fjæraa

Ann Mari Fjæraa

Seniorforsker atmosfære og klima, datasenter, satellittovervåkning 63 89 80 25
Georg H. Hansen

Georg H. Hansen

Seniorforsker Ozon, ozonlag, UV-stråling, atmosfære og klima 63 89 82 80 / 464 32 945
Kjersti Karlsen Tørnkvist

Kjersti Karlsen Tørnkvist

Avdelingsdirektør Måle- og instrumentteknologi 63 89 81 77 / 951 79 484
Tove M. Svendby

Tove M. Svendby

Seniorforsker UV-stråling, ozonlaget, atmosfære og klima 63 89 81 85 / 986 61 895
Susana Lopez-Aparicio

Susana Lopez-Aparicio

Seniorforsker By- og industriforurensning, lokal luftkvalitet 63 89 80 74
Henrik Grythe

Henrik Grythe

Forsker 92448269
Kjetil Tørseth

Kjetil Tørseth

Forskningsdirektør Atmosfære og klima 63898158
Hilde Thelle Uggerud

Hilde Thelle Uggerud

Seniorforsker Miljøkjemi 63898240
Golnoush Abbasi

Golnoush Abbasi

Forsker Miljøeffekter og bærekraft, miljøkjemi 63898294
Linda Hanssen

Linda Hanssen

Seniorforsker Miljøgifter i Arktis, PFAS, fluorstoffer, plast i havet, mikroplast 63898283
Dorte Herzke

Dorte Herzke

Seniorforsker Miljøgifter, mikroplast, plast i havet

Justin Broglio

Communications Manager Desert Research Institute Communications Manager 775-673-7610
Sverre Solberg

Sverre Solberg

Seniorforsker 63 89 81 53
Wenche Aas

Wenche Aas

Seniorforsker Aas arbeider med forskning relatert til atmosfærens kjemiske sammensetning og grenseoverskridende luftforurensning. Hun er ansvarlig for det norske overvåkningsprogrammet for langtransporterende luftforurensning på vegne av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Dette omfatter omlag 20 overvåkningsstasjoner for luft- og nedbørkjemi. 63 89 81 60
Cristina Guerreiro

Cristina Guerreiro

Forskningsdirektør 63 89 80 57
Dag Tønnesen

Dag Tønnesen

Seniorforsker 63898076
Cathrine Lund Myhre

Cathrine Lund Myhre

Seniorforsker 63898042
Núria Castell

Núria Castell

Seniorforsker 63 89 82 54
Christine Forsetlund Solbakken

Christine Forsetlund Solbakken

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 63898077
Rune Åvar Ødegård

Rune Åvar Ødegård

Digitaliseringsdirektør 63 89 80 87 / 41 08 20 74
Tore Flatlandsmo Berglen

Tore Flatlandsmo Berglen

Seniorforsker 410 65 993
Sabine Eckhardt

Sabine Eckhardt

Seniorforsker 63 89 81 87 Sabine Eckhardt
Pawel Rostkowski

Pawel Rostkowski

Seniorforsker 63 89 80 52
Evert Bouman

Evert Bouman

Seniorforsker 63 89 81 20
Ignacio Pisso

Ignacio Pisso

Seniorforsker 63 89 81 03

Claudia Halsband

Seniorforsker 902 70 655

NILU er Norges ledende forskningsinstitutt innen områdene atmosfære, luftkvalitet, klima og miljø.

Klima- og miljøinstituttet NILUs kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulær økonomi og digitalisering. Vi skal gjennom forskning, tjenester, innovasjon og muliggjørende teknologier bidra til bærekraftige løsninger på relevante samfunns- og næringslivsutfordringer.

NILU – Norsk institutt for luftforskning
Instituttveien 18
2007 Kjeller
Norge