Nyhet -

Ny CIENS-rapport om tverrfaglig klima- og miljøforskning: - Viktig, men vanskelig

En ny rapport fra forskningssamarbeidet CIENS viser at behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning øker i Norge. Likevel opplever mange forskere hindringer for slik forskning.

- Både forskere og forvaltning mener at vi trenger mer tverrfaglig forskning for å løse komplekse klima- og miljøproblemer. Men hele 85 prosent av forskerne oppgir at tverrfaglig samarbeid hemmes av ulike barrierer, sier forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Solrun Figenschau Skjellum. Hun har ledet prosjektet på vegne av CIENS.

Ulike metoder, språk og mangel på anerkjennelse er noen eksempler på barrierene for tverrfaglig samarbeid som forskerne peker på i rapporten.

- Mange får det likevel til! Men flere må dyttes fram – både internt i forskningsmiljøene og ved hjelp av forskningspolitiske grep, mener Skjellum.

Bidrag til departementets kunnskapsstrategi

Prosjektet er bestilt av Klima- og miljødepartementet, som ba om mer kunnskap rundt en rekke spørsmål om tverrfaglighet i norsk klima- og miljøforskning.

- For at klima- og miljøpolitikken skal være kunnskapsbasert, trenger vi et kunnskapsgrunnlag som er systemisk og som vurderer helheten av problemstillinger, ikke bare enkeltbitene hver for seg, sa Torstein Lindstad, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet under frokostseminaret arrangert av CIENS tirsdag 4. mai.

Klima- og miljødepartementet vil ta med funnene videre inn i arbeidet med kunnskapsstrategien som skal være ferdig til sommeren.

- Kunnskapsstrategien skal vise retning for hvordan departementet vil jobbe med å utvikle kunnskapssystemet for klima og miljø i årene fremover. For oss har tverrfaglig klima- og miljøforskning en helt sentral plass i dette kunnskapssystemet som vi nå ønsker å utvikle videre, sa Lindstad.

Behovet oppleves som økende

Arbeidet med rapporten har vært koordinert av NIVA og skrevet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), NILU - Norsk Institutt for luftforskning og Universitetet i Oslo (UiO).

Det er ti år siden sist CIENS sist sjekket status for tverrfaglig klima- og miljøforskning.

Litteratursøk, intervjuer og en spørreundersøkelse ligger til grunn for funnene, som blant annet viser at:

 • I Norge oppleves behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning som økende. Den viktigste driveren for økningen er samfunnsbehovene. Det forskes også mer tverrfaglig.
 • Bruken av begrepet «tverrfaglig» er mangfoldig. Et bredt antall fag og institusjoner er involvert i slik forskning og det samarbeides mest på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
 • Andelen klima- og miljøpublikasjoner som er tverrfaglig på tvers av naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humaniora og rettsvitenskap, er om lag en fjerdedel.
 • Det oppleves å være betydelige barrierer for tverrfaglig klima- og miljøforskning. Faglige barrierer og manglende merittering for tverrfaglig forskning løftes spesielt fram, men også andre barrierer er betydelige.
 • For transfaglig forskning, det vil si forskning som involverer ikke-akademiske aktører, peker både forvaltning og forskere på tid som en sentral barriere. Forskning på tverrfaglig og transfaglig forskning øker.

Kontakt:


CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter. CIENS har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.


Emner

 • Utdanning

Kategorier

 • forskning
 • klima
 • ciens
 • niva
 • miljø
 • seminar
 • nina
 • uio
 • nilu
 • tverrfaglig

Regions

 • Oslo

Kontakter

Solrun Figenschau Skjellum

Forskningssjef for bærekraftig samfunnsutvikling Forskning + 47 92 21 17 45

Caroline Enge

Pressekontakt Forskningsassistent, seksjon for vann og samfunn Kommunikasjon, forskning +4745447990