Gå videre til innhold
Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS
Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS

Pressemelding -

Algeoppblomstring i Mjøsa

Mjøsa har de seneste dagene fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av blågrønnalger (Cyanobakterier). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermanni, som potensielt kan produsere toksiner.

I samråd med NIVAs (Norsk institutt for vannforskning) oppdragsgiver, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, anbefales det at kommunene fraråder bading på badeplasser med slike algelag på overflaten inntil det er klart om disse algene er giftproduserende. Vannprøvene er til analyse hos NIVA i Forskningsparken i Oslo og svar forventes tirsdag 30. juli. 


Kontakt

Sigrid Haande, forsker, NIVA.
Telefon: +47 997 13 275
Epost: sigrid.haande@niva.no

Odd Henning Stuen, daglig leder og koordinator, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Telefon: +47 950 59 073
Epost: fmopohs@fylkesmannen.no

Related links

Emner

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Sigrid Haande

Sigrid Haande

Forsker, ph.d Ferskvannsøkologi +47 997 13 275

Relatert innhold

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge