Gå videre til innhold
Forsuret eller bare sur?

Pressemelding -

Forsuret eller bare sur?

De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.

Sverige, Norge og Finland har forskjellige systemer som brukes til å vurdere forsuring. I en ny rapport går det frem at når disse systemene sammenligner ett konkret datasett, vises det store forskjeller.

I rapporten presenteres det derfor et forslag til et felles nordisk, harmonisert klassifiseringssystem. 

– I prosjektet har vi sett på hva som regnes som uakseptabel grad av forsuring i de ulike landene. Det er betydelige forskjeller mellom landene, og dette gir utslag for eksempel i klassifisering av forsuringstilstand under EUs Vanndirektiv. Videre har vi sett på hvilke parametere som samsvarer best med biologien. Vi kommer også med forslag til hvordan man kan redusere forskjellen mellom det norske og svenske systemet, sier Øyvind Garmo i NIVA.

Rapporten er et samarbeid mellom SLU og IVL i Sverige, NIVA, NORCE og NINA i Norge og YMPARISTO i Finland.

Rapporten er basert på resultater fra flere prosjekter finansiert av det svenske Havs‑ och vattenmyndigheten og Miljødirektoratet.

Referanse

Fölster J., Garmo Ø.A., Carlson P., Johnson R., Velle G., Austnes K., Hallstan S., Holmgren K., Schartau A.K., Moldan F., Aroviita J. (2021). Acidified or not? : a comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions towards a harmonised system. Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sweden, Rapport 2021:1

Emner

Kategorier

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Gunnar Omsted

Gunnar Omsted

Pressekontakt Seniorrådgiver, Medier og formidling Pressekontakt 93654386

Caroline Enge

Pressekontakt Forskningsassistent, seksjon for vann og samfunn Kommunikasjon, forskning +4745447990

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge