Gå videre til innhold
En ny oversiktsartikkel om produsert vann beskriver norsk miljøforskning på området de siste 30 årene. (Illustrasjonsbilde: Harald Pettersen/Statoil)
En ny oversiktsartikkel om produsert vann beskriver norsk miljøforskning på området de siste 30 årene. (Illustrasjonsbilde: Harald Pettersen/Statoil)

Pressemelding -

Miljøvirkninger av produsert vann-utslipp fra offshore petroleumsindustri

En ny oversiktsartikkel om produsert vann beskriver norsk miljøforskning på området de siste 30 årene. Artikkelen ser blant annet på om fisk og andre dyr tar skade av produsert vann-utslipp, og om økosystemene i Barentshavet kan være ekstra sårbare for utslipp.

Produsert vann er vann som følger med oljen eller gassen opp, og som separeres og renses på plattformen før det reinjiseres eller slippes på havet. I europeiske farvann slippes det ut om lag 34 000 kubikkmeter produsert vann i timen, og av dette er ca. 43 prosent norske utslipp. Siden begynnelsen av 1990-tallet har det blitt utført mye forskning i Norge på mulige miljøeffekter av slike utslipp, og over 400 vitenskapelige artikler er publisert. En ny oversiktsartikkel i tidsskriftet Marine Environmental Research gjennomgår nå denne kunnskapsbasen i sin helhet.

At Norge er i forskningsfronten på dette fagområdet skyldes både de store og vedvarende utslippene, men også at høyt verdsatte fiskeriressurser finnes i de samme havområdene. Disse fiskepopulasjonene må beskyttes mot menneskeskapte forurensninger. For dette trengs det god kunnskap og strenge miljøreguleringer, noe offshoreindustrien har vist evne til å tilpasse seg, med forbedret rensing, økt reinjeksjon og redusert miljørisiko av produsert vann-utslipp som resultat.

Men det finnes enkelte skjær i sjøen. Forskning viser at bunnfisk over store deler av Nordsjøen har en økt forekomst av såkalte DNA-addukter, det vil si miljøgifter som er kjemisk bundet til arvematerialet. Slikt er skadelig for fisken. Forskerne mistenker at fenomenet kan være en langtidseffekt av utslipp fra offshorenæringen, men mer kunnskap trengs her.

Det er også bekymring i flere miljøer for planene om økt olje og gass-produksjon i Barentshavet, der mye av våre gjenværende olje og gass-ressurser finnes sammen med store fiskeriressurser. Vi vet at økosystemene i Barentsregionen allerede er presset som følge av global oppvarming og intensivt fiske. Men hvordan vil systemene takle et mulig tilleggs-stress fra produsert vann og andre utslipp fra offshorenæringen?

Oversiktsartikkelen tar mål av seg til å redegjøre for slike spørsmål, beskrive norsk miljøforskning på produsert vann gjennom ca. 30 år, og påvise gjenværende kunnskapshull.

Gratis nedlasting av artikkelen får du ved å følge denne lenken:

https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155

Beyer, J., Goksøyr, A., Hjermann, D.Ø., Klungsøyr, J. (2020). "Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf." Marine Environmental Research. 162, December 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155

Emner

Kategorier

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Gunnar Omsted

Gunnar Omsted

Pressekontakt Seniorrådgiver, Medier og formidling Pressekontakt 93654386

Caroline Enge

Pressekontakt Forskningsassistent, seksjon for vann og samfunn Kommunikasjon, forskning +4745447990

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge