Gå videre til innhold
NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

Pressemelding -

NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

NIVA har ekspandert kraftig de siste årene. For å skape rom for ytterligere ekspansjon, styrkes ledelsesteamet med to nye forskningsdirektører innen miljøforskning og digital teknologi.

Forskningsdirektørene vil inngå i instituttets ledergruppe og rapportere til administrerende direktør.

NIVA er på jakt etter kandidater med doktorgrad eller dokumentert erfaring på tilsvarende nivå innen en av følgende fagretninger: biologisk mangfold, marin forskning, miljø- og klimaforskning, eller data science og digital teknologi.

– NIVA er godt i gang med en omfattende digitaliseringsprosess som står sentralt i videreutviklingen av organisasjonen og våre tjenester. For en av stillingene er derfor erfaring innen data science og digital teknologi ønskelig, sier påtroppende administrerende direktør Tor-Petter Johnsen.

Her er mer informasjon om stillingene. 

Emner

Kategorier

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Gunnar Omsted

Gunnar Omsted

Pressekontakt Seniorrådgiver, Medier og formidling Pressekontakt 93654386

Caroline Enge

Pressekontakt Forskningsassistent, seksjon for vann og samfunn Kommunikasjon, forskning +4745447990

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge