Gå videre til innhold
Snøkrabben har sine naturlige leveområder i det nordlige Stillehavet og havet nord for Beringstredet, samt på østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. Her fra Newfoundland, Canada. (Foto: Derek Keats / Wikimedia Commons)
Snøkrabben har sine naturlige leveområder i det nordlige Stillehavet og havet nord for Beringstredet, samt på østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. Her fra Newfoundland, Canada. (Foto: Derek Keats / Wikimedia Commons)

Pressemelding -

​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Forskningsrådet tildelte i desember Norsk institutt for vannforskning (NIVA) nesten 9 millioner kroner til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Siden de første snøkrabbene ble registrert i det østre Barentshavet for vel tjue år siden, har arten spredd seg nord- og vestover. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) er en ny art i våre havområder, og har potensial til å bli et fint tilskudd til norsk sjømatnæring. Den går for å være en delikatesse, og i 2018 eksporterte Norge snøkrabbe for rundt 100 millioner kroner.

- Kunnskap er nøkkelen for god og bærekraftig forvaltning av fisken vår. Derfor ønsker vi velkommen nye prosjekter som styrker kunnskapen om snøkrabben, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Bærekraftig verdiskapning og et robust økosystem

Det finnes få studier av langtidseffekter av snøkrabbe på strukturer og funksjoner i de økosystemene som snøkrabben invaderer. Derfor er det viktig å få på plass data og modeller som kan forutsi hvordan snøkrabben vil påvirke de arktiske bunndyrsamfunnene, som grunnlag for å sette i verk forvaltningstiltak og sikre bærekraftig høsting i en ny blå næring.

- Siden snøkrabben både er en invaderende art og en potensielt utnyttbar ressurs, har ekspansjonen i Barentshavet viktige økologiske, økonomiske og politiske virkninger, både nasjonalt og internasjonalt. Dette prosjektet vil generere banebrytende kunnskap som er nødvendig for å kombinere bærekraftig verdiskapning med et robust økosystem, sier Eva Ramirez-Llodra, seniorforsker og prosjektleder i NIVA.

Det nye prosjektet skal gå over fire år og vil ta for seg både økologiske effekter og bærekraftig forvaltning og høsting av snøkrabbe i Arktis under endrede klimaforhold. Ramirez-Llodra ved NIVA skal lede prosjektet som inkluderer samarbeid med forskere fra flere norske og noen internasjonale forskningsmiljøer.

- Dette er et svært viktig prosjekt for vårt arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for en helhetlig, økosystembasert forvaltning av havets ressurser, sier administrerende direktør i NIVA, Greta Bentzen.

Forskningsfronten

Totalt er prosjektet budsjettert til 9,8 millioner kroner, hvorav 8,7 er støtte fra Forskningsrådet.

– For å sikre et rent og rikt hav for framtiden er det svært viktig å øke den grunnleggende kunnskapen om livet i havet, påpeker områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

– Dette er et av de forskningsfeltene der norske forskningsmiljøer er i verdenseliten, og der det er stor konkurranse om forskningsmidlene. Det er spennende at et prosjekt som ser sammenhengene mellom grunnleggende økologisk kunnskap og økonomiske og politiske interesser, vinner fram i denne konkurransen, avslutter Unander.


Om prosjektet:

Fullt navn: Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Prosjektleder: Eva Ramirez-Llodra, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Samarbeidspartnere: Akvaplan-niva, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas og University of British Columbia

Prosjektperiode: April 2019 – mars 2022

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Eva Ramirez-Llodra

Eva Ramirez-Llodra

Seniorforsker, ph.d. Marin biologi 982 94 145

Relatert innhold

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom