Gå videre til innhold

Video -

Øvelse Fri

Fire IUA 66 kommuner 600 mennesker 40 kubikkmeter usaltet popcorn 1800 arbeidstimer utført i NOFO beredskapssentral på fire dager
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 2:10
Last ned

Emner

Tags


NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.

Vi forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Samtidig ivaretar vi kursing, beredskap og teknologiutvikling på vegne av operatørselskapene. 

Pressekontakt

Veronica Halvorsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse, kommunikasjon, sosiale medier, hjemmesider og omdømme 47170906