Video -

Symbian ^3

Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.wmv
Lengde:
1:23
Last ned

Emner

  • Data, telekom, IT

Kontakter

Oskar Södergren

Pressekontakt Head of Communications, Nokia Scandinavia +46709938394