Dokument -

Campingferie: Sjekk dekkene på både bil og campingvogn

Kjøring med campingvogn stiller ekstra krav til dekkene på både bil og vogn. Det er derfor viktig å sjekke lufttrykket i dekkene på både bil og campingvogn, anbefaler Nokian Tyres. Dekkene på bilen skal ha en mønsterdybde på minst fire millimeter for å redusere risikoen for vannplaning og skrens dersom campingvognen begynner å pendle.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .doc
Last ned

Kontakter

Scott Olav Allan

Pressekontakt Pressekontakt Nokian Tyres Norge 92013972

Relatert innhold