Dokument -

Fullastet bil= mer luft i dekkene

I ferien skal bilen transportere mye tyngre lass enn til vanlig. For å unngå at kjøreegenskapene forverres, anbefaler Nokian Tyres at lufttrykket i dekkene økes med 10-15 prosent.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .doc
Last ned

Kontakter

Scott Olav Allan

Pressekontakt Pressekontakt Nokian Tyres Norge 92013972

Relatert innhold