Nyhet -

​Hvorfor bli MEDLEM av Noorsi?

Som medlem av bransjeorganisasjonen Noorsi får man mange 

fordeler:

Faglig bistand

Som medlem i Noorsi har du tilgang på faglig bistand innenfor alle organisasjonens respektive fagområder. I tillegg til egen administrasjon, har Noorsi knyttet til seg et stort spekter av kompetansepersoner, i Noorsi sine ulike faggruppestyrer som bistår medlemmer på faglige og organisatoriske spørsmål.

Synliggjøring av bransjen

NOORSI jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som som forvalter regelverket. NOORSI ivaretar bransjens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering

NOORSI hjelper instruktører og kontrollører med å holde seg oppdatert vedrørende opplæring og sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr. Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kursdeltagere/ kunder! NOORSI bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

NOORSI har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring

Som NOORSI medlem blir du med i vår nye søkbare kursdatabase. Basen blir brukt av både privatpersoner og firma som ønsker ulike kurs. Det søkes også etter kontrollører i sakkyndig virksomhet i samme søkeside.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i Sertifisert-gruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Fellesskap

NOORSI gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

NOORSI ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. Sertifisert-gruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Sekretariat

NOORSI har åpent sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Materiell

NOORSI forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene.På materiellportalen.no finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

Forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med NOORSI for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan NOORSI bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i NOORSI kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.

Fagmiljø

NOORSI har egne styrer i de ulike fagområder som gjenspeiler organisasjonens kompetanseområder. De ulike styrene er sekratariatets rådgiver i fagspørsmål.

Grupper

NOORSI har grupper bestående av høyt kompetente personer, herunder Sertifisertgruppen, VGS Gruppen (videregående skoler i Norge), HSO Gruppen (Havbruk, skip og offshore), DOK48 Gruppen (dokumentert opplæring), Tungbilgruppen (tungbil og etterutdanning), Utrykningsinstruktørene, bransjegruppe Arbeidsvarsling samt Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG).

Emner

  • Utdanning

Regions

  • Oslo

Kontakter

Stian

Pressekontakt Markedsansvarlig 48114300