Gå videre til innhold
Anders Nesse fra Norconsult Informasjonssystemer holder foredrag på WUF10.
Anders Nesse fra Norconsult Informasjonssystemer holder foredrag på WUF10.

Nyhet -

Bruk av geodata kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Anders Nesse fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) holdt foredrag om bruk av geodata for å oppnå FNs bærekraftsmål på WUF10, en internasjonal konferanse om bærekraftig urbanisering som arrangeres i Abu Dhabi 8. - 13. februar.

FN opprettet i 2001 WUF som et internasjonalt forum for å diskutere viktige spørsmål knyttet til den raske urbaniseringen verden står overfor. Aktuelle problemstillinger som drøftes på konferansen er hvordan urbanisering påvirker samfunn, byer, økonomi, klimaendringer og politikk. Å øke bevisstheten rundt bærekraftig urbanisering, gjennom en åpen og inkluderende debatt og erfaringsutveksling, er et av hovedmålene med WUF.

Geodata som beslutningsgrunnlag
Kartverket var vertskap for en av sesjonene på WUF10 der Anders Nesse fra NoIS holdt sitt innlegg. Temaet for sesjonen var integrering av geodata som et virkemiddel for å støtte smarte og fleksible samfunn. Bruk av geodata og ny digital teknologi endrer allerede måten vi planlegger, utvikler, administrerer og overvåker smartere og mer fleksible byer, tettsteder og samfunn på.

Anders Nesse trakk i sitt foredrag blant annet frem casestudier fra utviklingsprosjekter i Kirgisistan, Moldova og Georgia, der han på vegne av Kartverket har deltatt i en rekke prosjekter over flere år. Studiene viser at bruk av digitale verktøy og geodata gjør det mulig å støtte de svakeste gruppene i samfunnet. Tilgang til grunnleggende geodata er nemlig avgjørende for å kunne ta gode, faktabaserte beslutninger. På den måten bidrar bruk av geodata til mer bærekraftig styring og planlegging.

– Avanserte sensorer fra satellitt, fly og drone gir oss nyttig og nødvendig informasjon for å kunne fatte de riktige beslutningene, sier Anders Nesse.

Kartverkets påstand om at geodata er nøkkelen til å kunne bygge bærekraftige byer og sterke distrikter ble diskutert av blant annet norske politikere, embetsfolk, ambassadører og vikarierende kartverkssjef på WUF10.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kjetil Ekkeren

Kjetil Ekkeren

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver PR og mediekontakt
Hege Njå Bjørkmann

Hege Njå Bjørkmann

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og merkevare

Relatert innhold

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse.

Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger som bidrar til at vi alle får en enklere og bedre hverdag. Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører Norconsult flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika
Norge