Gå videre til innhold
Janne Walker Ørka fra Norconsult om bærekraftige byer

Nyhet -

Janne Walker Ørka fra Norconsult om bærekraftige byer

Den raske urbaniseringen i Norge gir mye å henge fingrene i for ivrige ingeniører og byplanleggere som vil utvikle bærekraftige byer. Norconsult leder an i dette arbeidet.

Dette intervjuet er skrevet for Universum på fremtidsbedriftene.no, og kan leses i sin helhet her

Norconsult har bærekraft som ett av sine tre viktige satsingsområder, i tillegg til digitalisering og samarbeid. Janne Walker Ørka jobber med utviklingen av bærekraftige byer, et fagfelt Norconsult er ledende på.

– Norconsult har vært partner i FNs Framtidslab i Ålesund tilnærmet fra dag én, og det finnes bare to slike laber i verden, forteller Janne. I Framtidslaben i Ålesund møtes teknologi, akademia, næringsliv og det offentlige for å finne gode løsninger som kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, særlig nummer 11, sier Walker Ørka, forretningsutvikler og markedssjef for Bærekraftige byer i Norconsult.

Bærekraftsmål nummer 11 handler om bærekraftige byer og samfunn. Med økt urbanisering, ikke bare globalt, men også her i Norge, er dette et mål som vies stor oppmerksomhet.

– Vi bor stadig tettere, noe som gir arealknapphet i byene – både med tanke på selve byggene, men også på arealene mellom husene. Vår jobb er å forvalte de ressursene som finnes i byen på en klok måte til det beste for samfunnet, både med tanke på det økonomiske, miljøet, livskvalitet og fremtidige generasjoner.

Mobilitet og hvordan vi beveger oss i byene, er et viktig punkt å løse når vi snakker om bærekraftig byutvikling.

– Som bransje har vi kommet veldig langt med tanke på materialvalg og utslippsfrie byggeplasser. Det som er viktig nå er å bidra til nullvekst i byene, dette kan vi legge til rette for gjennom å lage gode løsninger for grønn mobilitet. Det må vi sikre ved at flere mennesker tar kollektivtrafikk, sykler eller går og spørsmålet er hvordan byer utvikles best med det i bakhodet. Det er jo knapt med arealer, så man må prioritere. Økt grønn mobilitet er også helsefremmende byutvikling. Dette har vi blant annet jobbet med i Drammen, på den gamle sykehustomten på Bragernes og i en ny bydel i Ski Øst.

Les hele intervjuet med Janne Walker Ørka på Fremtidsbedriftene.no: https://fremtidsbedriftene.no/ingenior/baerekraftige-byer

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Hege Njå Bjørkmann

Hege Njå Bjørkmann

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og merkevare
Henrik Charlesen

Henrik Charlesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +4792636088
Kjetil Ekkeren

Kjetil Ekkeren

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver PR og mediekontakt

Relatert innhold

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse.

Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger som bidrar til at vi alle får en enklere og bedre hverdag. Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører Norconsult flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika
Norge