Gå videre til innhold
Norconsult skal bistå Grønn Byggallianse med tilrettelegging for CEEQUAL i Norge

Nyhet -

Norconsult skal bistå Grønn Byggallianse med tilrettelegging for CEEQUAL i Norge

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier har gått sammen med Grønn Byggallianse for å gjøre verktøyet CEEQUAL lettere tilgjengelig for det norske markedet. SINTEF, som leder bransjenettverket Grønn anleggsektor, vil ta aktiv del i prosjektet. Norconsult vil være oppdrags- og prosessleder i arbeidet, på vegne av Grønn Byggallianse.

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et verktøy som brukes til å fremme bærekraftig utvikling og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. Verktøyet gir mulighet til å sammenligne måloppnåelse innen bærekraft og kvalitet i prosjektene for å stimulere til kontinuerlig forbedring.

Mer bærekraft i anleggssektoren

CEEQUAL eies av det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE). Grønn Byggallianse koordinerer og fremmer det gode arbeidet som pågår med CEEQUAL i Norge, informerer om CEEQUAL og vil bistå BRE med å arrangere kurs i Norge.

– Det er et spennende system, og et nyttig verktøy for å gjennomføre bedre og mer bærekraftige prosjekter. CEEQUAL fremmer langsiktig tenkning og planlegging gjennom alle prosjektfaser – noe som gir mer bærekraftige løsninger. Vi gleder vi oss til å samarbeide med bransjen om å utvikle gode kurs og veiledere, sier oppdragsleder Martin Schreck i Norconsult.

Miljørådgiver Katrine Bakke ser spesielt frem til prosessen med å utarbeide en egen CEEQUAL-veileder til bruk i norske planprosesser.

– Dette er en bransjedugnad der suksessen avhenger av engasjement og oppslutning fra alle som bidrar; byggherrer, rådgivere og entreprenører, leverandører og forskningsmiljøer. Sammen må vi sørge for at CEEQUAL blir et nyttig og konkret arbeidsverktøy i anleggsprosjekter. Det er spennende å skulle bistå Grønn Byggallianse med å koordinere innspill og bidrag på tvers av bransjen, sier Bakke.

Fornøyde med verktøyet

Norconsult har allerede tatt i bruk CEEQUAL i flere prosjekter, og er godt fornøyd med hvordan verktøyet kan brukes til å fremme bærekraftige løsninger i anleggsprosjekter.

– Vår erfaring med CEEQUAL er at det er et godt verktøy for å fremme helhetlig bærekraft i anleggsprosjekter. Det blir bra å få på plass en enhetlig gjennomføring i bransjen, sier prosjektdirektør Ketil Søyland i Norconsult.

Prosjekteier Grønn Byggallianse vil formelt invitere bransjen til deltagelse i prosjektet, gjennom deres ulike fagnettverk. Det er også mulig å melde sin interesse direkte til leder for marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén (anders.nohrewallden@byggalliansen.no).

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kjetil Ekkeren

Kjetil Ekkeren

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver PR og mediekontakt
Hege Njå Bjørkmann

Hege Njå Bjørkmann

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og merkevare

Relatert innhold

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse.

Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger som bidrar til at vi alle får en enklere og bedre hverdag. Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører Norconsult flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika
Norge