Pressemelding -

Norconsult kjøper ECT og styrker seg innen elektroteknikk og prosjektgjennomføring

Rådgivningsselskapet ECT blir en del av Norconsult. Oppkjøpet bidrar til å styrke Norconsult som Norges største og ledende tverrfaglige rådgiverselskap.

– Det er svært gledelig at ECT blir en del av Norconsult, og vi ønsker alle medarbeiderne hjertelig velkommen. Dette er to virksomheter som utfyller hverandre godt både faglig og kulturelt, sier konserndirektør i Norconsult, Bård Sverre Hernes.

ECT er i dag Norges største selvstendige rådgivende ingeniørselskap innen elektroteknikk. Selskapet har rundt 110 medarbeidere, fordelt på kontorer i Drammen, Hønefoss, Lysaker, Trondheim og Gol. Som rådgiver utfører ECT planlegging og prosjektering av elektrotekniske installasjoner i de fleste typer bygg og anlegg, og har utviklet en sterk prosjekt- og ledelseskultur som er svært viktig i tverrfaglige prosjekter.

Norconsult og ECT har samarbeidet i flere oppdrag innenfor markedsområdene samferdsel og bygg og eiendom. Dette er de største markedsområdene i Norconsult, og oppkjøpet vil gi økt kapasitet, styrket kompetanse, spennende synergieffekter og gode utviklingsmuligheter for medarbeidere.

– ECTs spisskompetanse og store kapasitet innen jernbaneteknikk og elektroteknisk rådgivning, gjør oss godt rustet til å løse store og komplekse oppdrag. Dette vil gi økt kundeverdi og nye markedsmuligheter, sier Hernes.

ECT har sitt hovedkontor i Drammen, noe som betyr en styrket geografisk tilstedeværelse i dette området. Videre har selskapet en geografisk spredning som passer godt med Norconsult sine ambisjoner om videre vekst i Norge.

– Ved å gå sammen vil begge miljøene få tilgang til kompetanse og kapasitet vi ikke har i dag, og som vil gjøre oss enda mer attraktiv som rådgiver og arbeidsgiver. Vi har samarbeidet godt og lenge med Norconsult, blant annet i store jernbaneoppdrag – og vi løser oppgaver på en effektiv og konkurransedyktig måte. En sammenslåing er en naturlig videreføring av samarbeidet, og et naturlig neste steg for ECT. Vi gleder oss til å ta fatt på denne reisen, sier Jan Henning Quist, partner i ECT.

Transaksjonen er planlagt gjennomført i høst, forutsatt godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • samferdsel
  • bygg og eiendom
  • økonomi og konsern
  • rekruttering og ansatte

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 800 medarbeidere arbeider om lag 2 750 i Norge. Norconsult har mer enn 100 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne. (Tall per 01.05.2019)

Kontakter

Hege Njå Bjørkmann

Pressekontakt Direktør kommunikasjon og merkevare

Henrik Charlesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +4792636088

Kjetil Ekkeren

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver PR og mediekontakt

Relatert innhold