Pressemelding -

2018 ble et rekordår for Nordbolig

Nordbolig sier seg godt fornøyd med salget i 2018. For første gang i historien passerer de 300-millionersgrensen på salg. Flere attraktive prosjekter med høy standard, gjør at de kan notere ny salgsrekord i samlet kontraktsverdi. Dette, sammen med at de har egne ansatte tømrere er nøkkelen til suksessen.

Gode utsikter for 2019
Nordbolig trosser altså nyboligmarkedet for øvrig som opplevde en nedgang i 2018 og befester med det sin solide posisjon i markedet.- Utsiktene for 2019 og de neste årene ser lovende ut. Vi har allerede boligprosjekter for over 200 mill. ute for salg, og mange flere er på trappene. Blant annet eneboliger og rekkehus i Strandvegen nord (trinn 2) og Sagåa i Elverum (trinn 2), samt 20 boenheter på Damhagen i Furnes. Vi har tro på fortsatt lave renter og et godt boligmarked også i årene fremover, forteller daglig leder/innkjøpsansvarlig Trond Olav Horten, og understreker at Nordbolig har sikret seg tomteavtaler med utbyggings-potensiale for ca. 1000 boenheter de nærmeste 5-10 årene.

Prioriterer egne ansatte
Selskapet har hatt egne ansatte tømrere i 25 år, og mener dette har vært sterkt medvirkende til selskapets suksess og positive utvikling. – Vi sysselsetter i dag nærmere 40 håndverkere hvorav 5 er lærlinger, forklarer Horten, som kan fortelle at selskapet har vært godkjent lærebedrift siden 1994 og trekker frem lærlinge-ordningen som den fremste kilden til rekruttering av nye tømrere. - Det gleder oss veldig at interessen for fagutdanning nå er i ferd med å ta seg opp igjen etter flere år med negativ utvikling. Det er et stort behov for arbeidskraft innen yrkesfag, og dette vil bare forsterke seg fremover i takt med at arbeidsinnvandringen avtar. Vi håper og tror at dagens unge og deres foreldre fortsetter å ta disse signalene fremover og ser verdien i å velge yrkesfag, avslutter Horten.

Emner

  • Byggindustri

NORDBOLIG er en del av BEIAS gruppen som jobber innenfor fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger.

BEIAS gruppen har som oppgave å videreutvikle selskapene i gruppen, forvalte de verdier som skapes i datterselskapene og ha eierinteresser i annen relevant virksomhet av strategisk betydning for kjernevirksomheten. I sum har konsernet ca 75 ansatte, med bolig- og eiendomsutvikling som primærområder.

Pressekontakt

Trond Olav Horten

Daglig leder 950 31 128

Oddvar Haugen

Pressekontakt Konsernsjef/styreleder 917 81 780