Gå videre til innhold
20 år i Glomfjord

Bilde -

20 år i Glomfjord

Feirer 20 år i Glomfjord: Roger Nilsen (t.v), Ragnar Rasmussen, Geir Haarvik, Ragnvald Lynghaug og Andreas Rasmussen (t.h) fra Nordvik Glomfjord.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Nordvik AS.
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1659 x 1245, 1.15 MB
Last ned

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Elisabet Nordvik

Elisabet Nordvik

Pressekontakt Markedssjef - Nordvik Gruppen AS 950 36 560

Relaterte nyheter