Gå videre til innhold
Bondefrokost på Eidsvolls plass

Bondefrokost på Eidsvolls plass

Dato 8. april 2015 09:00 – 10:00

Sted Foran Stortinget, Eidsvolls plass.

Norges Bondelag inviterer Stortingspolitikerne på frokost, og vil vise hvorfor Norge trenger bonden. Appeller fra Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Alfred Bjørlo, ordfører for Venstre i Eid, Egil Olsvik, nye NHO Mat og Drikke, Bodhild Fjelltveit, sauebonde i Bergen og bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Frokosten servers av bondelagskokk Karla Linhave Siverts. Les mer på bondelaget.no

Kategorier

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo