Gå videre til innhold
Bondefrokost på Eidsvolls plass

Bondefrokost på Eidsvolls plass

Dato 13. april 2016 08:30 – 09:30

Sted Eidsvolls plass

Bondelaget byr Stortingspolitikere og andre til frokost og gode argumenter for hvorfor det er viktig å satse på landbruket i årets jordbruksoppgjør. Appeller ved Marion Solheim, Jan Ludvig Andreassen (Eika Gruppen), bondelagsleder Lars Petter Bartnes, musikk ved Tuva Syvertsen og mat fra bondelagskokk Karla L Siverts på Smalhans. - Satsing på landbruket gir framtidig verdiskaping, sier Bartnes.

Kategorier

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo