Gå videre til innhold
Presseinvitasjon: Landbrukets klimaplan, digital overrekkelse

Presseinvitasjon: Landbrukets klimaplan, digital overrekkelse

Dato 3. april 2020

Sted Video via Bondelaget.no

I dag blir landbrukets klimaplan vedtatt – se det direkte kl 13.30 i dag

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Følg overrekkelsen direkte på bondelaget.no kl 13.30 fredag 3. april. 

Dette er hele landbruksnæringa sin klimaplan, og et svar på avtalen som Bondelaget og Småbrukarlaget sammen med Solberg-regjeringen. Vår plan er bygget for et framtidig landbruk som skal utnytte de naturgitte ressursene som Norge har. Den er bærekraftig og langsiktig. 

Klimaplanen blir offentlig på samme tidspunkt. De som ønsker den foreløpige versjonen tilsendt, kan sende epost til siv.iren.moe@bondelaget.no

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo