Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde fra Oppdal. Bønder over hele landet brenner for norsk landbruk, og tenner bål for å protestere mot retningen Regjeringen vil føre landbruket.
Illustrasjonsbilde fra Oppdal. Bønder over hele landet brenner for norsk landbruk, og tenner bål for å protestere mot retningen Regjeringen vil føre landbruket.

Vi tenner bål for landbruket

Dato 31. januar 2017 15:00 – 16:00

Sted Hos Per Skorge, Kirkeby, Maridalsveien 500, 0890 Oslo.

Bønder over hele landet tenner bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. I Oslo tenner Norges Bondelag bålet ved Kirkeby i Maridalen. - Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier bondelagsleder Bartnes.

Kategorier

Kontakter

Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo