Gå videre til innhold

Pressemelding -

Ansetter ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Rogaland er fylket med størst landbruksproduksjon i Norge og det fylkeslaget med flest medlemmer i Bondelaget. Fylkeskontoret i Stavanger har fire ansatte.

Holta Tjøstheim bor på gård på Tasta i Stavanger med egg-, potet- og kornproduksjon. Hun begynner i stillingen i Bondelaget 1. september, og overtar da etter Olav Sande som blir pensjonist etter å ha hatt stillingen i ni år.

- Jeg ser frem til å tre inn i stillingen. Med bakgrunn både fra offentlig forvaltning og landbruksrådgivning, håper jeg at jeg har mye å tilføre næringen, sier Holta Tjøstheim

- Spesielt er jeg opptatt av jordvern, i et distrikt med mye utbygging av veier og infrastruktur, og pressområder rundt de store byene og tettstedene, sier hun og understreker viktigheten av å involvere seg tidlig i planarbeidet til offentlig myndigheter i jordvernsaker og andre saker som har innvirkning på næringa.

38-åringen kommer fra stillingen assisterende daglig leder i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland. Hun er utdannet sivilagronom fra Ås og har tidligere jobbet som leder for plan- og forvaltning og landbruk i Hå og Rennesøy kommune. Av sakene som vil bli viktige for Rogaland-landbruket revideringen av gjødselsvareforskriften, som nå gjøres av Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet.

- Her er det viktig for landbruket i Rogaland både å påvirke prosessen, og å vurdere andre muligheter for bruk av husdyrgjødsel i fremtiden. Vi kommer heller ikke unna klimasatsingen i landbruket. Her har landbruksnæringen allerede gjort masse, og det kan godt kommuniseres ut oftere. Samtidig skal vi bidra til et enda mer klimaeffektivt landbruk i årene som kommer, sier den påtroppende organisasjonssjefen.

Leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, ser fram til å jobbe sammen med den nye organisasjonssjefen.

- Irene har god kunnskap og stort engasjement for næringa. Vi er veldig fornøyde med at hun har takket ja til jobben, sier Epletveit. 

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Pressekontakt

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo