Gå videre til innhold
Fra venstre: Bjørn Gimming, Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit
Fra venstre: Bjørn Gimming, Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit

Pressemelding -

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Bjørn Gimminger bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og ble valgt som 1. nestleder i 2016. Siden i 2021 har han vært leder.

- Jeg har nå vært leder i Norges Bondelag i ett år. Det har vært et tøft, men svært givende år. Det motiverer meg veldig å kunne gjøre en forskjell for norske bønder og for norsk matproduksjon, sier Gimming.

Viktig å styrke norsk matproduksjon framover

Gimming peker på at viktige kjennetegn ved han selv er blant annet at han klarer å bevare roen også i krevende situasjoner.

- Det å bevare roen, og klare å tenke klart og tydelig, er viktige egenskaper for en leder i Norges Bondelag. Det har vært tøffe forhandlinger i år, og jeg mener vi nå er på riktig vei for en snuoperasjon i norsk landbruk, sier han.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år, og aldri har det vært viktigere å fortsette jobben med å styrke norsk matproduksjon, avslutter han.

  Egil Christopher Hoen (47) er gjenvalgt som 1. nestleder. Hoen er fra Hokksund og driver med gris og korn. Han har vært medlem av Bondelaget i godt over 20 år.

  - Jeg er veldig glad for at jeg fikk tillit til å være 1. nestleder ett år til. Det som virkelig motiverer meg for å gjøre en innsats for Bondelaget er at jeg får lov å jobbe med å bedre vilkårene for bonden som har verdens viktigste yrke. Jeg ser fram til å jobbe mye med klima og bærekraft, noe som bare blir viktigere og viktigere i årene som kommer, sier Hoen.

   Bodhild Fjelltveit (38)fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble gjenvalgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

   - Det er stort å få tillitten til å fortsette å være 2. nestleder. En av de viktigste oppgavene for Bondelaget i året som kommer blir å fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet mellom oss bønder og andre grupper i samfunnet. Der er jeg helt sikker på én ting, og det er at når norsk landbruk jobber sammen så får vi til gode resultater for hele næringa. Da trenger vi også et sterkt Bondelag, avslutter Fjelltveit.

   Styret i Norges Bondelag består nå av:

   • Bjørn Gimming, leder
   • Egil Christopher Hoen, 1. nestleder
   • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
   • John-Erik Skjellnes Johansen, medlem
   • Erling Aas-Eng, medlem
   • Audhild Slapgård, medlem
   • Arthur Salte, medlem
   • Solveig Bratteng Rønning, medlem
   • Merethe Sund, medlem
   • Thor Johannes Rogneby, medlem
   • Jorun Henriksen, medlem
   • Inger Johanne Brandsrud, medlem
   • Thorleif Müller, 1. varamedlem
   • Peder Nernæs, 2. varamedlem
   • Åse Sundvor, 3. varamedlem
   • Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører
   • Bente Gro M. Slettebø, varaordfører

   Kontaktpersoner:

   • Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag, mobil 412 75 230
   • Egil Christopher Hoen, 1. nestleder, mobil 907 51 987
   • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder, mobil 909 85 932
   • Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef, mobil 975 99 866    Emner


    Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

    Kontakter

    Guri Wormdahl

    Pressekontakt Pressesjef 93434200
    Bjørn Gimming

    Bjørn Gimming

    Pressekontakt Leder 41275230
    Sigrid Hjørnegård

    Sigrid Hjørnegård

    Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
    Kevin Karlsen Nordnes

    Kevin Karlsen Nordnes

    Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
    Guro Bjørnstad

    Guro Bjørnstad

    Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

    Om Norges Bondelag

    Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

    Fagorganisasjon for bønder
    Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

    Norges Bondelag
    Hollendergata 5
    0135 Oslo